Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lerums ljusgröna miljöpris

Du har ett företag. Lerum har en tävling. Det är gratis att ställa upp.

Företaget ska hållbarhetsutveckla en av sina egna produkter eller tjänster och möjligheten att vinna 75 000 kronor. Dessutom erbjuds du en konsultande medarbetare under ett år. Kostnadsfritt.

Näringslivsenheten i Lerums kommun har en strategi för att stärka affärsdriven miljöutveckling i Lerum.

- Visst är Lerum en bra ort för miljöinnovativa företag att etablera sig på, men vi har också 3 600 företag som redan finns här. Varför inte börja med dem?

Alla Lerumsföretag kan delta

Därför startar höstterminen 2013 tävlingen Lerums ljusgröna miljöpris. Alla företag inom Lerums kommun kan delta. Enda villkoret är att man åtar sig att ge praktikplats åt en elev på Lerums gymnasium tre timmar i veckan under två terminer. Tävlingen går ut på att företagen, tillsammans med gymnasieeleverna som resurs, ska utveckla en tjänst eller produkt mot hållbarhet. Därtill ska en tillhörande processdokumentation redovisas. Vinnande bidrag får 100 000 kronor – varav 25 000 går till praktikanten.

- Regeringen efterlyser ökat samverkan mellan näringsliv och skola samtidigt som vi, liksom alla andra kommuner i Sverige, har hög ungdomsarbetslöshet. Erfarenheter visar också tydligt att sju av tio unga människor som erbjuds en tremånaders ungdomspraktikplats erhåller fast anställning. Vi bidrar till samhällsnytta och vi bjuder in alla företag, ingen är exkluderad. Samtidigt fångar vi i tävlingen högst påtagligt visionens kännetecknande av hållbarhet, kreativitet och inflytande.

Gymnasieeleverna är på

Intresset är redan skyhögt bland gymnasieskolans elever – där medverkan ingår i elevens val, görs under skoltid och betygssätts. Pengarna hägrar, men minst lika mycket en möjlighet att visa vad man går för i skarpt läge, bidra till affärsdriven miljöutveckling och inte minst eventuellt erbjudas extrajobb, sommarjobb eller anställning efter studenten. Ute hos företagen kan dessa elever bidra med den tid som småföretagare inte har för hållbarhetsutveckling. Det kan vara att sköta kommunikationen med myndigheter och underleverantörer.

Illustration av blad med vattendroppe och under står texten Lerums ljusgröna miljöpris.- Som jag ser är alla vinnare här – oavsett vem som får Lerums ljusgröna miljöpris. Företagen har allt att vinna. Alla medverkande företag kan miljömärka sin produkt eller tjänst, stärka företagets varumärke och därmed ta marknadsandelar. Att omställa sin affärsverksamhet i hållbar riktning är en nödvändighet som alla företag måste göra förr eller senare. Vår förhoppning är att priset kan stimulera denna process. Samtidigt är det här bra marknadsföring för såväl Lerums gymnasium som Lerums kommun – vi visar omvärlden att vi driver hållbarhetstanken i praktiken.

Juryn - ett dreamteam

För att säkerställa att tävlingen, med den för kommunen höga prissumman, avgörs på rättvisa villkor har Marieke sett till att ha hög jurykompetens inom affärsdriven miljöutveckling.

- Förutom två insatta politiker har vi kontaktat ÅF, Business Region Göteborg och Stiftelsen Tällberg som alla har högsta kompetens inom hållbar utveckling med frågan om de vill samarbeta med Lerums kommun.

Tanken är att Lerums ljusgröna miljöpris, som ersätter det tidigare miljöpriset till företag, ska återkomma regelbundet varje år med prisutdelning på världsmiljödagen 5 juni.