Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rework Lerum

Rework Lerum, ett uppdrag för kommunförvaltningen 2010-2013, har haft som övergripande syfte att skapa nya jobb som stödjer en hållbar samhällsutveckling.

- Rework Lerum, som en del av kommunens klimatarbete, har stått för en process som har stöttat näringslivets utveckling i hållbar riktning, via samspelet mellan ungdomsdeltagande, tillväxt och hållbarhet, säger uppdragsledare Jakob Rydén.

Ytterligare syften har varit:

  • Att engagera unga människor i konkreta initiativ som skapar jobb och främjar hållbarhet.
  • Att stödja bra lokala affärsidéer och projekt. Med bra menas affärsidéer och projekt som stödjer en hållbar samhällsutveckling.
  • Att motverka destruktiva reaktioner bland unga människor som hänger samman med klimathot och arbetslöshet.

Ungdomar i grupp som visar tummen upp.Internationellt initiativ

Rework Lerum är också en del av Rework the World som är ett internationellt initiativ i syfte att mobilisera unga människor kring konkreta initiativ som både skapar jobb och främjar hållbarhet.

I Lerum hölls under 2010 och 2011 flera workshops, bland annat under ledning av Stiftelsen Tällberg, där utvalda nyckelpersoner från föreningslivet, näringslivet, gymnasiet och kommunen engagerades.

- Vi har diskuterat hur vi tillsammans kan angripa frågan om ungdomssysselsättning, hållbarhet och utveckling. Målet har varit att vitalisera och växla upp lokala initiativ och idéer som både skapar hållbara arbetstillfällen och involverar unga personer.

I juni 2010 deltog dessutom en delegation från Lerum på den stora internationella konferensen the 5th Global Youth Employment Summit i Leksand.

Lerums kommuns tre spår

Lerums kommun har framför allt drivit tre linjer inom ramen för Rework Lerum: hållbara skolor i Gråbo, gröna feriearbeten och affärsdriven miljöutveckling. Det förstnämnda är i full gång, gröna feriearbeten jobbas det vidare med och det sistnämnda ligger som ett uppdrag för näringslivsenheten i Lerums kommun att stödja.

Hösten 2013 görs en sammanfattning av tiden och en slutrapport till kommunstyrelsen.

- Intensiteten och kraften i projektet har varierat med tiden, vilket är naturligt. Men jag tycker att processen har bidragit till en bred diskussion, som inkluderar aktörer även utanför kommunhuset, om vad ett hållbart samhälle i tillväxt innebär där vi kan se en framtid där sysselsättning och hållbarhet går hand i hand.

Gymnasieskolan

Inom gymnasieskolan har Rework Lerum gett konkreta avtryck. Den tidigare satsningen på entreprenöriellt lärande och ökat samarbete med näringslivet på Lerums Gymnasium är helt i linje med Rework Lerum. Foldern "Det ekologiska fotavtrycket" skapades av fyra gymnasieelever 2012, inom ramen för deras projektarbete. Med foldern som grund har dessa elever sedan besökt grundskoleelever i kommunen och diskuterat hållbar utveckling och hållbar livsstil. Dessa elever har även fungerat som mentorer för grundskoleeleverna.

- Den kontakten och kunskapsöverföringen är extra kraftfull och har större genomslagskraft än om vi vuxna i kommunen skulle förklara hållbarhetsidéerna. Gymnasieelevernas initiativ har i hög grad bidragit till att hållbarhet är coolt, ler Jakob.

Hösten 2013 startar även Lerums ljusgröna miljöpris – ett samarbete mellan gymnasieskolans elever och det lokala näringslivet i konkret hållbarhetsutveckling.

Klicka här för att läsa gymnasieelevernas arbete Det ekologiska fotavtrycket >>