Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Det entreprenöriella lärandet

Gråbo nya skolor arbetar efter det entreprenöriella lärandet.

 Foto på Christer WestlundChrister Westlund- Den gamla skolan dödar individernas motivation. Det som är extra spännande med Gråbo är att hela organisationen, från politiker till pedagoger är med på tåget, säger Christer Westlund, Me University AB.

Självkunskap

Me University AB har utbildat alla pedagoger i Gråbo skolor i det entreprenöriella lärandet. Självkunskap är ett centralt begrepp som används som utgångspunkt för allt lärande. I motsats till gammaldags tragglande av fakta som redovisas på ett prov som sedan ger betyg.

- Idag har vi redan ett annat sätt att se på kunskap. Eleverna ska kunna tillämpa och använda sina kunskaper, hantera fakta och sätta in dem i ett sammanhang. Självkunskap innebär att undervisningen utgår från individernas eget engagemang, intresse och motivation. Det handlar om att integrera en inre livsvärld med skolans lärprocesser så att kunskapen får en personlig betydelse.

Ny tid - nya färdigheter

Christer menar att den gamla skolan – där alla elever i princip behövde göra samma sak, lika länge, vid samma tidpunkt och på ungefär samma sätt - skapades för att fostra plikttrogna, lydiga medborgare som efter fullgjord skoltid skulle sorteras in i industrisamhällets hierarkiska strukturer enligt devisen "rätt man på rätt plats". Dagens och än mer framtidens människor behöver andra färdigheter som vuxna i arbetslivet.

- Gårdagens skola lär inte för livet. All forskning visar att engagemang är den starkaste korrelerade faktorn för inlärning. Alla barn som börjar skolan har engagemang och lust, som skolans organisation dödar. Normen har varit att tid är den primära arbetsvariabeln, med få utrymmen för enskilda initiativ. Alla ska lära sig samma sak vid samma tidpunkt. Om barnens inre motivation blir den dominerande drivkraften i lärandet kan vi skapa en omfattande strategi för en hållbar utveckling, där fler går ut skolan som hela och nyfikna individer med sin självbild i behåll.

Avgörandet i egna händer

Men ska en skola som drivs av det entreprenöriella lärandet sluta med faktainlärning, 40-minuterslektioner och enbart följa elevernas drömmar?

- Nej, det ska den inte. Men vi måste ge betydligt mer utrymme för enskilda elevers intressen. Istället för grundskolans 800 lektioner kanske vi kunde ha 25 ämnesövergripande uppdrag och 50 lektioner.

Vad tror då Christer om möjligheterna för Gråbo nya skolor att vända skolresultaten och elevernas motivationsnivå?

- I Gråbo har man avgörandet i egna händer. Man har bokstavligen rivit ut det gamla, byggt nya anpassade skolor, anställt engagerade lärare och inte minst en hel organisation i ryggen som stöttar. Men vi kan inte förvänta oss att det här går fort. Skolutvecklingsprocesser tar flera år. Jag följer utvecklingen noga och har största respekt för alla pedagoger och rektorer som nu jobbar i de tre skolorna i Gråbo.