Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Guld – när Gråbo bygger nytt

Ljungviksskolan, Röselidsskolan, förskolan Bäckamaden och äldreboendet Nya Lundbygården i Gråbo är alla byggda enligt Miljöbyggnad Guld.

- Det är den högsta klassningen. Dessutom har vi byggt solpaneler som producerar värme på nästan alla fastigheterna utom Nya Lundbygården. På Ljungviksskolan, Röselidsskolan och Nya Lundbygården finns även solceller som producerar el, förklarar projektledare Mattias Ström.

N class=Röselidsskolan Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Ett verkningsfullt sätt att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Med Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad) är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

- Totalt femton parametrar ska bockas av som berör inneklimat, energieffektivisering och material. Lekstorpsskolan är inte klassad enligt miljöbyggnad, däremot har delar av dessa krav specifikt appliceras på främst tillbyggnaden.

Exempelvis är energiförbrukningen 35 procent lägre än lagkravet och den energi som krävs är förnyelsebar. Inneklimatet har en mycket hög ljudklassning som dämpar ljudmiljön och för byggmaterialen har hela produktionskedjan genomgåtts för exempelvis emissioner.

Bäckamadens förskola fasadBäckamadens förskola - Förutom att förskolan, skolorna och äldreboendet är byggda miljösmart är även inneklimatet i toppklass. Belysningen är närvarostyrd och på Ljungviksskolan även behovsstyrd. Det betyder att under soliga dagar går belysningen ner i effekt automatiskt. Dagsljusinsläpp har ställts mot energispill. Placering av fönster och planlösning har genom teoretisk beräkning beaktats för att alla ytor skall få dagsljus. Det ger totalt en behaglig miljö för brukarna, säger projektledare Maria Ackerberg.

Idag (våren 2013) finns endast 30 gulddiplomerade fastigheter i Sverige enligt standarden Miljöbyggnad. Nu är inte fastigheterna i Gråbo diplomerade ännu. Till det krävs en revision inom två år efter invigningen. Men Lerums kommun ligger långt framme i att bygga energieffektivt.

- Det är spännande och utmanande att jobba vidare från det höga energieffektiviseringstänk vi tidigare haft. Det är helt klart stimulerande för oss som projektledare, säger Mattias Ström.

Lekstorps skolaLekstorpsskolan Men det ställer också högre krav. På alla parter.

- Att bygga Miljöbyggnad Guld kräver omfattande dokumentation och verifiering. Här är det viktigt att beställaren är tydlig gentemot entreprenören. Allt ska dokumenteras, nästan ner på skruvnivå, säger Maria Ackerberg.

För Tuve Bygg, som vann totalentreprenaden för Ljungviksskolan, var det första gången företaget byggde en guldklassad byggnad. Marcus Johansson var platschef:

N class=Ljungviksskolan- Vi lade ner rejält med jobb på det administrativa. De tekniska kraven hade vi erfarenhet av sedan tidigare, även om de var omfattande. För oss var det en nyttig erfarenhet. Att bygga energieffektivt och miljöklassat är framtiden, så det är bara att lära sig. Samtidigt är det positivt för oss som företag, det här ställer krav på vår yrkesskicklighet. Eller som en medarbetare sa: "Varför ska vi bygga sämre än vi kan?".

Fakta SGBC:

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Sweden Green Building Council hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget Brons, Silver eller Guld.

Källa: www.sgbc.se