Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hur skapa hållbar pedagogik i Gråbo?

Hur skapar man det perfekta skolhuset?

- Det beror naturligtvis på hur man ser på lärande och lärmiljöer. Man visst kan man skapa en skola anpassad efter det arbetssätt man vill ha. Det viktiga är att arbetsprocessen dit, där många får vara involverade, får ta tid, säger Anna Törnquist konsult i skolbyggnadsfrågor.

Anna, arkitekt och konstnär, anlitades av Lerums kommun när det nya pedagogiska innehållet och skolornas fysiska form skulle tas fram i Gråbo. Anna har intresserat sig för skolors utformning i många år och även skrivit en bok i ämnet.

- Efter det att Skolöverstyrelsen lades ner i samband med att skolorna kommunaliserades försvann den centrala styrningen av skolbyggnadernas utformning. Det var på många sätt en välkommen reform, men samtidigt har ett kunskapsvacuum uppstått. Nu krävs enbart ändamålsenlighet, men vad är det? Det är här jag kan bidra genom att lyssna in verksamhetens behov och omsätta dem i planlösningar. Jag är den kommunikativa länken.

Anna uppskattade Lerums skolledning beslut om att satsa på det entreprenöriella lärandet, liksom att satsa på tre profilerade f-9 skolor.

- Det var vansinnigt roligt. Jag tror starkt på en skola som utgår från elevernas egna intressen och engagemang och som verkar tematiskt och ämnesövergripande. Därför har vi skapat arbetslagsarenor med studierum snarare än hemklassrum – de låser bara upp lokaler och det är sällan det är optimalt att ha 25 personer i ett rum. I stället ville vi att arbetslaget tillsammans skulle disponera flera rum av olika storlek och för olika aktiviteter.

Pilot Gråbo har målsättningen att bli Sveriges första hållbara tätort. Kan man även prata om en hållbar pedagogik?

Fikarummet för elever på LjungviksskolanLjungviksskolan- Ja, det tycker jag, även om det inte finns en absolut väg. En skolbyggnad ska fungera i 50 år och överleva flera generationer av läroplaner. I Sveriges skolvärld finns det, om man hårdrar det, två till synes skilda synsätt på det pedagogiska arbetet: det elevfokuserade och det kunskapsorienterade. Ska vi bygga hållbara skolbyggnader måste vi finna det som förenar dessa två. Skolan ska erbjuda en lärmiljö anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov, och då måste vi bygga så rikt och varierat att det blir möjligt för kompetenta lärare att arbeta med eleverna på många olika sätt. Trygghet och stimulans måste balanseras. Arbetslagsarenan utgör en trygg bas under huvuddelen av arbetsdagen, där arbetslagets vuxna alltid är närvarande. Jag vill också betona vikten av att både inomhus och utomhus bygga stimulerande ämnesgemensamma miljöer för såväl ämnesfördjupning som tematiska aktiviteter. Profileringen av Gråboskolorna har gjort det möjligt att ge sådana tematiska miljöer en extra krydda. Sedan har skolorna även byggts sparsamt, med optimalt ytanvändande och klimatsmart.

Vad tar du med dig vidare i ditt arbete efter dina 1,5 år i Gråbo?

- Lerum har visat stort mod, beslutsamhet och vilja att genomföra denna förändring. Det visar sig när man lyckades få igenom ett nytt läraravtal och dispens från den rigida kursplanen som verkligen inte är individanpassad. Det har även varit ett jättebra samspel och återkopplingar med tydliga politiker. När jag är ute och föreläser möter jag många som är intresserade av Gråbo nya skolor och som är förundrade över den stora utmaningen att i tre skolor samtidigt sjösätta ett nytt arbetssätt med nya personalkonstellationer, nytt läraravtal och nya elevgrupperingar i så annorlunda skolhus. Det är en stor utmaning. Och en fantastisk möjlighet!

Vad kunde ha gjorts bättre?

- Mitt uppdrag avslutades när jag lämnade över planlösningarna. Det är andra arkitekter som ritat skolorna. Så ska det också vara. Jag är en kompletterande resurs som inte ska lägga mig i gestaltningen. Jag hade däremot gärna varit med på ett hörn under projekteringen för att säkerställa att tekniska och arkitektoniska förändringar inte i onödan krockar med de pedagogiska intentionerna. Det är inte alltid lätt för rektorerna att se konsekvenserna av fastighetssidans och arkitekternas val, och där hade jag kunnat vara en fortsatt kommunikationslänk.