Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

En förlängning av skolgårdarna

En pedagogiskt grundtanke med Gråbos tre nya skolor är att samutnyttja lokalerna. En förutsättning är säkra och funktionella skolvägar mellan skolorna.

Gråbos tre nya skolor har olika profiler och därför vissa skollokaler som passar för undervisning kopplat till skolornas respektive profiler.

Samutnyttjar profillokaler

För att effektivisera lokalytorna rör sig därför eleverna mellan skolorna under sin skoltid. Lekstorp har speciallokaler för musik och scenkonst, Ljungviksskolan har profillokaler för naturvetenskap och estetik och Röselidsskolan har idrottshall och lokaler speciellt anpassade för språk och hemkunskap.

De yngsta eleverna arbetar på sin hemskola. Elever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Därför är det av särskild vikt att dessa gång- och cykelvägar som binder samman skolorna är säkra och funktionella. Att de känns trygga och används. I den bästa av världar ska trygga och inspirerande skolvägar ses som förlängning av skolgårdarna.

Bild på gång- och cykeltunneln under GråbovägenProjekt Skolvägar

Arbetsprojektet Skolvägar ägs av en projektgrupp (med pedagoger, kommunens tjänstemän, Gråbobor och politiker) under Medskapandegruppen i Gråbo som arbetar för att tillsammans med eleverna arbeta fram skolvägar som även är attraktiva, inspirerande och stärker Gråbos identitet.

Inledande möten har hållits och kommer att fortsätta, inte minst genom att involvera eleverna, hösten 2013. Fram till dess ska tidigare beslutade investeringsmedel för gång- och cykeltunneln under Gråbovägen, som ingår i skolvägarna, tas i anspråk. Tillsammans med elever ska kreativa idéer tas fram hur gång- och cykelvägen kan utvecklas. Arbetet utförs av kommunens mark- och projektenhet hösten 2013. 

Illustration från projektarbetet I barnens fotspårUr "I barnens fotspår"Skolvägar är en direkt konsekvens och inspirerade av ett av Chalmers arkitekturs masterstudenters arbeten hösten 2011. Fördjupningsprojektet heter "I barnens fotspår".

Vill du läsa mer om deras fördjupningsarbete klicka på länken nedan.