Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gråbos historia

Gråbo* är en alldeles vanlig svensk tätort som liknar tusentals andra orter i Sverige.

 En självförsörjande landsbygdsby i början av förra seklet som blev ett stationssamhälle för att sedan utvecklas till en kransort till Göteborg med stor inflyttning under 1960- och 70-talen.

Sedan har det inte hänt så mycket. När nu Gråbo befinner sig i en ny snabb förändringsfas är den historiska kännedomen inte oviktig.

* Gråbo (Artemisia vulgaris) är en art i familjen korgblommiga växter. Den växer i Skandinavien mest på förfallna och skräpiga odlingar, byggnadstomter, lastningsplatser, vägkanter och liknande platser. Gråbo betraktas som ogräs, när den uppträder i åkermark.