Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gråbos historia i korthet

Gråbo samhälle har, liksom alla svenska småsamhällen, kontinuerligt förändrats. Det som nu pågår – Pilot Gråbo - kan dock endast motsvaras i sin omfattning av 60- och 70-talens stora inflyttningar.

Skillnaden är att nu kan Gråboborna själva vara med och bestämma.

Bild på järnvägsstationen 50-talet.Järnvägsstation 1950-tal.Fornlämningar i området visar att landet brukats från stenåldern och fram tills idag. Arkeologer har funnit flera gravfält och en stor medeltida by. Kyrkbyn Hjällsnäs klassas som ett riksintresse omnämns första gången i text från 1500-talet. Stora Lundby Kyrka byggdes 1728, och står på den medeltida kyrkans grund. Prästgården byggd 1789.

Området präglades under 1700- och1800-talen av skogar, ekhagar och fält som brukades av jordlösa och fattiga torparbönder. Enda egentliga industriella tecken fanns runt kvarnen.

Stationssamhället växer fram

Under 1900-talet växte istället samhälle upp kring järnvägsstationen. Västergötlands-Göteborgs Järnväg startade sin reguljära trafik i januari år 1900. Banan invigdes dock officiellt 16 juli i samband med Kung Oscar II sommarvistelse på Marstrand.

Under så gott som hela byggtiden av Västgötabanan var arbetsnamnet på stationen Stora Lundby. När byggtiden närmade sig slutet kom postverket in med synpunkter på namnet Stora Lundby var för likt andra poststationer i riket, och risken för förväxling vid postsortering ansågs för stor. Även Hjällsnäs som marken tillhört där stationen låg var olämpligt. Gråbo blev istället stationens namn efter ett gammalt prästänkearrende utanför Stannum.

När järnvägen lades ner 1967, fortsatte posten sin verksamhet i stationshuset. När det nya centrumet – Mjörnbotorget - byggdes år 1970 och blev färdigt på sommaren flyttade posten sin verksamhet dit. Stationshuset revs sedan 1974 för att bereda plats för busstationen.