Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hög demokratisk ambitionsnivå

Demokrati bygger på medborgarnas delaktighet. För att demokratins kollektiva beslutsprocesser, som i Lerums kommun, ska fungera är det nödvändigt att människor känner samhörighet och engagemang.

Då räcker det inte enbart med att rösta vart fjärde år. För att människor ska ta makten över sina egna liv och sitt närsamhälle krävs det mer.

Under de senaste åren har det i Gråbo hållits närmare 50 workshops, medborgardialoger, kommundelsträffar och samråd där invånarna kunnat diskutera framtidsfrågor med de lokalt styrande politikerna. Det har även skapats en Medskapandegrupp med reell makt från kommunstyrelsen.

Här kan du läsa de erfarenheter Lerums kommun hittills dragit.