Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Makten över sin egen stadsmiljö

En rivningstomt förgyller sällan en stadsbild. Men den kan vara starten till något nytt. I Gråbo tar invånarna makten över sin egen "fulyta".

November 2007 brann Hjällsnässkolan i Gråbo. Därefter beslutades att tre nya skolor skulle byggas. Dessa stod klara hösten 2012. Vårvintern 2013 revs hela Hjällsnässkolan vid Gråbo centrum. Kvar stod ett helt kvarter jämnat till marken i väntan på att den nya detaljplanen, med planer för 220 nya Rivningstomten vid Gråbo centrumbostäder, skulle vinna laga kraft. Med lagstadgade möjligheter till överklaganden kan det ta upp till två år. Vad göra under tiden?

Inspiratörer

Kommunfullmäktiges presidium bjöd in allmänheten till ett möte 30 maj 2013 för att höra vad Gråboborna ville göra av tomten under tiden planen behandlades. Som inspiratörer hade bland annat arkitekt Mia Börjesson, expert på hur man kan använda temporära rum i den offentliga miljön på ett annorlunda sätt, bjudits in:

- Här finns jättestora möjligheter. Nu har ni möjligheten att direkt påverka er hemmaplan. Ni har chansen att tillsammans leka fram era galna idéer med makt att ta närmiljön i anspråk, sa Mia med adress till de över 100 Gråbobor i alla åldrar som kommit på mötet.

Niklas Wennberg från föreningen Stadsjord i Göteborg ville slå ett slag för stadodling:

Medborgarmöte 30 maj 2013- Vi borde ompröva stadens mönster lite oftare. Att odla i stadsmiljö skapar förutsättningar inte bara för en genuin mötesplats utan kan även fungera som motor till kvartersutveckling. Dessutom kan ni tjäna pengar på ekologiskt odlade brytbönor, krasse, vitlök, lök, kryddväxter, vitkål med mera, menade Niklas och exemplifierade även med hur de låtit grisar böka upp en tidigare trist grässlänt i Högsbo i Göteborg. Det här är urban produktion av livsmedel och en hoppfull framtid.

Kreativ workshop

Under workshopens följande timma uppkom en uppsjö idéer om vad rivningstomten skulle kunna användas till: odling, utomhusschack, speakers corner, lokal marknadsplats, interaktiva ljudinstallationer, graffitivägg, infotorg i foamglas, skulpturpark, minigolfbana, isbana om vintern, labyrint, jättesandlåda, skatebana, plaskdamm, dansbana, scen, beachvolleybollplan, boulebana med mera.

Entré till medborgarmöte 30 maj 2013Efter mötet utvärderar Medskapandegruppen i Gråbo alla idéer, som samtliga har var sin kontaktperson, för att delegera möjliga projekt. Till sitt förfogande har de en summa pengar från Lerums kommun, öronmärkta för att stötta visionsarbetet i Gråbo.

- Det här ligger i Gråbobornas egna händer. Utan deras engagemang, initiativ och arbete kommer inget att ske. Lerums kommun kommer endast att bidra med vissa medel. Alternativet, vilket är det vanliga i sammanhanget, är att låta tomten stå som den är fram till att planen blir klar och projekteringen kan börja, förklarar utvecklingssekreterare Elisabet Sandström.