Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gråbo aktivitetspark

Våren 2012 invigdes Gråbo aktivitetspark. Parken är en del i utvecklingen av Gråbo centrum och arbetades fram i dialog med barn och ungdomar i Gråbo.

Elevskiss över förslag på nya aktivitetspark i GråboUnder hösten 2009 tog tre klasser i Gråbo skolor, tillsammans med konsult, fram idéer om en framtida park- och skolmiljö i centrala Gråbo. Resultatet blev aktivitetsytor för alla åldrar och en parkanläggning framför Röselidsskolan för rekreation med möjlighet till lek för de små barnen.

Tillgänglig

Aktivitetspark i GråboGråbo aktivitetspark är skapad utifrån ut ifrån aspekterna trygghet, upplevelse och att parken ska vara tillgänglig för alla. Tanken är också att den, som en naturlig del av Gråbo centrum, ska vara en del i skolornas verksamhet med lek, idrott och andra aktiviteter. Anläggningen och dess utrustning har tagits fram med krav på miljö och säkerhet.

Bilder: Överst illustration från Gråboelevernas idépresentationer. Nederst: Foto: Ingrid Gauffin.