Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kortare beslutsvägar

Annelie Lundström (kd) är en av två politiker från kommunstyrelsen i Medskapandegruppens styrgrupp.

- Traditionellt är det långt mellan tanke och beslut i den kommunala politiken. Nu har vi en möjlighet att skapa kortare beslutsvägar för invånarna.

Annelie, född och uppvuxen i Stenkullen, flyttade till Gråbo och började engagera sig som fritidspolitiker för sex år sedan.

Annelie LundströmAnnelie Lundström (kd)- Jag har alltid varit samhällsengagerad, men inte politiskt aktiv som yngre. Nu ville jag påverka det närsamhälle jag levde och trivdes i. För mig kändes det då mest naturligt av gå med i Kristdemokraterna som har värderingar som ligger närmast mig.

Gråbo bättre än sitt rykte

Även Annelie var i början tveksam till att flytta till Gråbo.

- Jag ska erkänna att jag inte var helt bekväm med tanken på att flytta till Gråbo, så dåligt rykte har orten. Men jag trivs väldigt bra och det är roligt att bo i Gråbo. Det engagemanget vill jag gärna smitta av på andra. Jag vill bidra till att Gråbo får en mer rättvis positiv klang i omvärldens öron.

Hur ser då Annelie på möjligheten att engagera ungdomarna i Gråbo?

- Vi har även unga människor i Medskapandegruppen. Sedan tänker jag att vi i de arbetsgrupper som berör ungas verklighet kan involvera fler ungdomar. Det är oerhört viktigt att våra unga människor blir sedda och kan göra sin röst hörd. Medskapandegruppens arbetsgrupper kan enklare möjliggöra det.

I januari 2013 röstade Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna mot Moderaternas förslag att upphandla det nya äldreboendet i Gråbo på privat entreprenad.

- I det här fallet ser jag fler möjligheter om vi kan sköta äldreboendet i kommunal regi. Då kan vi effektivare involvera verksamheten i Pilot Gråbos anda. Det kan handla om att integrera verksamheten i frivilligarbete, skola och föreningsliv. Jag tror starkt på fler mötesplatser över generationsgränserna för att skapa ett trivsammare och tryggare samhälle.

Politiker och Gråbobo

Annelie säger sig stå för en ny generation fritidspolitiker som agerar med hjärtat.

- Jag ser min roll i Medskapandegruppen främst som en lyssnare. Jag och Dennis (Dennis Jeryd (s), den andra politikern från kommunstyrelsen, reds. anm.) ska inte gå in och styra. Vi ska lyssna av de åsikter som kommer upp. I gruppen sitter jag som politiker och Gråbobo. Det kanske kan bidra till att avståndet mellan invånare och politiker minskar. Det blir inga ni och vi. Bara ett vi som strävar alla efter vårt gemensamma bästa i Gråbo.