Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rent och snyggt vid torget

Medskapandegruppens arbetsgrupp "Rent och snyggt vid torget" jobbar i uppförsbacke.

Ända sedan den första workshopen i april 2006 har Gråboborna uttryckt sin vilja att Mjörnbotorget måste rustas upp. Torget stod färdigt 1969 och sedan dess har endast smärre förbättringar gjorts. Problemet är att Lerums kommun inte äger marken.

Fastighetsbolaget FastPartner äger fastigheten inkluderat torgplatsen och Lerums kommun och FastPartner har inte kommit överens om överlåtelse (läs mer via länk nedan). Situationen kommer att förändras den dag den nya detaljplanen börjar gälla då kommunen tar över huvudmannaskapet för torget. Denna plan är, efter utställning, överklagad (maj 2013) och beräknas att träda i kraft tidigast 2014. Då kan de nya bostäderna i centrum börja projekteras, vilket även inkluderar torget.

Inför nationaldagsfirandet 6 juni 2012 och 2013 erhöll Medskapandegruppen medel från kommunen för att snygga till planteringar. Arbetsgruppen hade inför sommaren 2013 möte med representanter för Lerums kommun där man på plats gick igenom önskvärda förbättringar under tiden planen behandlas.

Gång- och cykelväg i Gråbo centrum med skador på asfalten på grund av rötter som sticker upp.Rotskador på gång- och cykelväg. Arbetsgruppen har även tagit egna kontakter med FastPartner sommaren 2013 för att se om de kan komma överens om akuta förbättringar. Bland annat är asfalten på gång och cykelvägen mellan torget och rivningstomten, förstörd av rötter som bryter upp beläggningen. Dessa träd står på Fastpartners mark.

Klicka här för att läsa om Lerums kommuns förhandlingar med FastPartner >>

Klicka här för att se planerna på de nya bostäderna i Gråbo centrum >>

Mer information