Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Undvika parallella spår

Lisa Bomble, arkitektforskare på Chalmers följer - som en del av sin forskning – medborgardialogen kring Lerum kommuns visionsarbete i Pilot Gråbo.

Hon betonar bland annat transparens och kontinuerlig återkoppling för att undvika missförstånd.

- Vad gäller Medskapandegruppen är det viktigt att kommunens processledning prioriterar tydlighet och konkretiserar arbetet för att undvika parallella spår, missförstånd och inte tappar fart och engagemang. Det är av största vikt att gruppens arbete förankras rätt inom kommunorganisationen.

Konkreta arbetsfrågor

Utan tydliga och konkreta arbetsfrågor finns risken att tjänstemän och medborgare tappar fokus och lågprioriterar närvaron på mötena.

- Kopplingen mellan Gråbogruppen (tjänstemän som jobbar med Pilot Gråbo, red. anm.) inom kommunen och Medskapandegruppen känns som den mest angelägna att förstärka för att undvika att Pilot Gråbo utvecklas och arbetas med i parallella spår, som inte har koll på varandra. Beroende på vilken sakfråga som är aktuell bör tjänstemän från berörda sektorer finnas på Medskapandegruppens möten, och Medskapandegruppen bör vara representerad vid Gråbogruppens möten. I nuläget ser jag att planenheten är särskilt efterfrågad i båda dessa grupper med anledning av detaljplanearbetet.