Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Nytt centrum med nya bostäder

Gråbo centrum med Mjörnbotorget stod klart 1969. Sedan har inte mycket hänt.

Torget i Gråbo cetnrum mot HjällsnässkolanAtt skapa ett attraktivt och levande torg har hela tiden varit en nyckel i samhällsutvecklingen i Gråbo. Ett torg som lockar handlare att etablera sig på och där medborgarna trivs, känner sig stolta över och rör sig även efter det att butikerna stänger.

Nya bostäder 2015

Ny bebyggelse vid Gråbo centrumEtt sätt är att bygga nya bostäder i direkt anslutning till Mjörnbotorget. Entreprenör finns som vill bygga nya bostäder öster om nuvarande torg. Detaljplanen ställdes ut våren 2013. Exploateringsavtal skrevs under i början av 2015. Förhoppningsvis kan nya bostäder börja byggas senare delen av 2015.