Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Med människan i fokus

Det började som ett traditionellt samhällsbyggnadsprojekt 2006 där medborgarna bjöds in till en dialog om hur Gråbo kunde utvecklas.

Hur kan ett samhälle präglat av planlös bebyggelse, ett torg utan estetiska värden, en grusgrop och kraftledning göras mer attraktivt?

Gråbo präglades också av oroligheter, skadegörelse och bristande skolmiljö. Därefter sattes socialchefen som projektägare och alla sektorer fick vara med och bidra till samhällsutvecklingen.

Därmed var ribban satt: ett hållbart samhälle är inte hållbart utan den sociala dimensionen.