Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Till Gråbo via Stockholm och London

Frida Vikström är diakon i Stora Lundby församling i Gråbo. Därmed ansvarar hon för Svenska kyrkans sociala arbete på orten.

Frida sitter även med i Medskapandegruppen.

- Jag vill vara en röst för de utsatta, de marginaliserade och de som har det svårt.

Gråbo en fantastisk ort

Frida, även utbildad arbetsterapeut, är i grunden stockholmare med erfarenhet av S:t Clara kyrkas arbete med uteliggare och missbrukare och förebyggande socialt arbete i stadsdelen Peckham i London. Sedan 1,5 år tillbaka jobbar hon i Gråbo.

- Det känns helt rätt. Gråbo är en fantastisk ort och här vill jag göra gott. Medskapandegruppen är ett forum för spännande samverkan där vi i Svenska kyrkan kan bidra med våra erfarenheter och kunskap, inte minst om de Gråbobor som kan ha det ekonomiskt svårt – sjukskrivna, arbetslösa, nysvenskar och ensamstående föräldrar. Vi försöker verka ute i samhället och kan i vårt arbete ha kontakt med polisen, fältarbetare, hemtjänst, äldreomsorg och socialtjänst. I samband med arbetet att sjösätta projekt ekoturism kan vi exempelvis bidra med vår erfarenhet av pilgrimsvandringar mellan t ex Gråbo och Klaradals kloster i Sjövik.

Fler mötesplatser

Stora Lundby församling erbjuder bland annat språkcafé för personer som vill träna sin svenska, Second hand-butik på lördagar, barnkollo på sommarlovet – i första hand för de barn som inte har möjlighet att åka på semester - och korvgrillning för ungdomar på fredagskvällarna.

- Språkcaféet är även en mötesplats för kunskaps- och trosutbyte. En plats att knyta nya vänskaper. Jag tror det finns en stor dold ensamhet i Sverige, så även i Gråbo. Våra ungdomar i församlingen står och grillar korv på fredagskvällarna, en bra bit efter midnatt, där de möter andra, inte alltid helt nyktra, Gråboungdomar.

Frida får energi genom sin tro och kontakt med andra människor – det gensvar, uppskattning och glädje hon möter i sitt arbete.

- Jag ser mig som ett redskap för att förmedla Guds kärlek och omsorg till medmänniskor. Det är spännande att arbeta i Gråbo just nu för att det händer så mycket. Därför känns det extra värdefullt att få vara med och påverka, som i Medskapandegruppen, i frågor jag brinner för.

Kyrkorna en kraft i samhället

Under våren 2013 har kommunen, inom ramen för medskapande i Gråbo, haft möten med de tre kyrkliga samfunden (Svenska kyrkan, Centrumkyrkan och Missionskyrkan) i Gråbo. Syftet har varit att lyssna in hur kyrkorna ser på den sociala dimensionen och hur den kan utvecklas. Huvudresultatet är att kyrkan efterlyser mötesplatser där generationsgränserna kan överbryggas, och att kyrkan har behov av att bättre förstå hur socialtjänsten arbetar.