Samhällsutveckling tar tid

Lerums kommun har stuckit ut hakan: Sveriges ledande miljökommun 2025 och Sveriges första hållbara tätort - Gråbo.

Ett samhälle ska vändas, dessutom med hög demokratisk ambitionsnivå. Det gör att det finns risker: