Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hur hanterar vi besvikelse?

Pilot Gråbo är en stark signal från kommunens politiker och tjänstemän att "Nu satsar vi på Gråbo". En satsning som innebär förväntan och ökat engagemang.

Men hur hantera invånarnas besvikelse över att processen upplevs som långsam eller att den inte infriar Gråbobornas förväntan på ett bättre liv?

Anette Johansson är stöd- och omsorgschef i Lerums kommun:

Bild på Anette JohannessonAnette Johannesson- Det finns alltid en risk att en sådan här genomgripande satsning med mycket hög ambitionsnivå skapar en förväntan som inte alltid kan infrias. Jag kan känna en viss oro över detta.

Januari 2013 slogs bland annat fönster sönder för 200 000 kronor på de nya skolorna. Varför, ställer sig många frågande? Varför slå ungdomarna sönder sina nya fina skolor?

- Jag kan spontant känna en enorm bedrövelse över detta. Samtidigt, om vi lyfter blicken, måste vi se vad är det här tecken på? Att slå sönder de nya skolorna är också ett budskap som vi måste ta till oss. Hur ser en ung människa på saken när alla andra pratar varmt om förändring, engagemang och positiv utveckling när hans eget liv fortfarande är lika hopplöst och trist? "Mitt liv är fortfarande likadant".

Anette är övertygad om att en sådan här bred satsning måste ske med varsam hand där nyckelorden hela tiden är fortsatt dialog, lyhördhet och kommunikation.

- En del vill att socialtjänsten ska gå in med hårdare tag mot "buset". Men då tror jag inte man är medveten om vilka negativa konsekvenser det för med sig för dessa unga personer. Vi är inte färdiga för att de nya skolorna står klara. Dessutom gäller det inte bara de unga. Det handlar i grunden om hur man ser på samhället. Känner jag mig som en del av kollektivet eller är samhället mest som en myndighet som tvingar på mig, jagar mig och som inte kan förändra min situation till det bättre?

Upplever exempelvis invånarna införd källsortering (2012) som en möjlighet eller påtvingat extra belastning i vardagsslitet?

- Den utlovade nya Hjällsnäshallen är lagd på is. Upprustningen på torget går långsamt. Liksom de nya bostäderna. Det finns bra förklaringar för detta, men har vi kommunicerat det rätt? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi håller vad vi lovar.