Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad kunde ha gjorts bättre?

Pilot Gråbo är i sin linda och utveckling och kan därför inte på allvar utvärderas. Men, så här långt – vad skulle kommunen kunnat ha gjort annorlunda, kommundirektör Gunnel Lorentzon?

- Vi kunde nog ha varit ännu mer närvarande och aktivt uppsökande i Gråbo. Redan etablerade nätverk och röster har nog nått fram men har vi fångat tillräckligt många av våra engagerade medborgare och näringslivs- och föreningsföreträdare? Projektledare och planarkitekt Henrik Ohlson agerade vandrande planarkitekt på Mjörnbotorget i Gråbo med skisser under armen och haffade förbipasserande medborgare för att fråga vad de tyckte. Det var ett bra initiativ. Vidare hade vi under en tid lokal mitt i Gråbo för bland annat Chalmersarbetets utställning.

Vi måste våga mer

Gunnel anser också att kommunikationen kunde ha varit bättre.

- Vi får inte vara rädda för att agera mer på webben och i sociala medier. Det är en akilleshäl att vi är så försiktiga i att kommunicera i kommunikationskanaler vi inte är så vanan vid. Vi måste kunna föra en friare dialog med medborgarna utanför all formell hantering. Vi måste våga lite mer, helt enkelt. Vi är lite för ängsliga fortfarande.

De nya skolorna utsattes för skadegörelse bara några månader efter invigningen, hur ser du på det?

- Det är naturligtvis mycket beklagligt. Vi måste arbeta alltmer för att motverka utanförskap och istället bejaka delaktighet i samhällsutvecklingen. Att våra unga medborgare känner tillhörighet till och stolthet över sitt närsamhälle är mycket viktigt.

Mer information