Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Insatser mot missbruk bland unga

Det pågår kontinuerligt ett arbete för att kartlägga narkotikabruk och riskfyllt beteende bland unga i Lerums kommun och om vad som görs för att minska det.

Förvaltningen har uppdraget att minska antalet missbrukande kvinnor och män i Lerums kommun med fokus alkohol, tobak och cannabis. Uppdraget är en del av planen för social hållbarhet och folkhälsa i kommunen.

Alkohol och tobak är de områden som orsakar mest problem. Det finns idag i Lerums kommun liksom i hela Sverige, en allt mer liberal inställning till cannabis. Okunskap är stor hos både ungdomar och vuxna (föräldrar/personal) och det finns starka liberala krafter som sprider mycket propaganda på nätet.

Bild på Gunilla HenningssonGunilla Henningsson- Det här gäller också Gråbo under hösten och vintern dessutom haft problem med skadegörelse, osunda gruppkonstellationer med en jargong att det är häftigt att vara kriminell samt en stor spridning i ålder. Ungdomarna utgör inget större problem när de är själva. Det är när de är två eller tre tillsammans som det uppstår problem. En stor spridning i åldrarna är vanligare i Gråbo än i övriga kommundelar. Vi har under våren arbetat med att bryta upp dessa konstellationer och lyckas väl med de, säger Gunilla Henningsson, samordnare brotts- och drogförebyggande arbete.

Hur ser vanorna ut?

I Lerum, liksom i hela landet, sjunker alkoholkonsumtionen bland unga långsamt över tid. I klass nio säger sig varannan pojke att de druckit alkohol det senaste året. Sju av tio tjejer svarar samma sak. I årskurs två i gymnasiet har dessa tal ökat till 90 procent för såväl pojkar som tjejer. Överlag dricker pojkar mer alkohol per person än tjejer.

Även rökning och snusning sjunker sakta. Även här följer Lerums kommun riket i stort. Det är fler tjejer än killar som röker. Det omvända gäller för snusning.

MariuanaMarijuanaväxt Narkotikaanvändningen har däremot ökat de senaste åren, även om det finns tendenser att ökning avtagit 2012. Men så många som var femte pojke i årskurs två på gymnasiet har någon gång använt narkotika.

- Narkotikabruket i Sverige är fortfarande lågt jämfört med övriga Europa. Vi har en restriktiv narkotikapolitik och lagstiftning som har stöd i allmänheten. Men det finns riskfaktorer: en stor legaliseringsrörelse för cannabis i Sverige och i omvärlden, liksom att andelen som tror att cannabis är farligt minskar. Det är få som vet om att cannabis stannar kvar i kroppen i upp till sex veckor efter bruk. Dessutom är hasch och marijuana mycket starkare idag än för 25 år sedan. Det är viktigt att vi jobbar för att bibehålla den restriktiva attityd vi har till narkotika i Sverige och fortsätter att öka kunskapen om droger och alkohol.

Tydliga samband

Statistik visar tydligt att risken att ungdomar provar narkotika ökar om de dricker sig berusade och röker.

- Kan vi få våra ungdomar att inte röka och dricka så är risken minimal att de använder narkotika.

Förebyggande åtgärder

Lerums kommun jobbar förebyggande med stöd till föräldrar genom att erbjuda familjecentraler samt allmänt och riktat föräldrastöd. Gentemot elever är den viktigaste förebyggande insatsen att eleverna går ut med godkända betyg. Därför jobbar förvaltningen med att fortsätta att utveckla effektiva system och rutiner vid frånvaro och att stärka insatser för de som inte kommer till skolan alls.

- Vi erbjuder också drogfria aktiviteter i en strukturerad verksamhet för ungdomar och vi kommer att se över hur vi kan samverka med kommunens föreningar i vårt förebyggande arbete.

Riktade åtgärder

Lerums kommun jobbar även med att utveckla de riktade och behandlande åtgärderna. Bland annat med insatser till barn med många riskfaktorer, att öka samverkan med andra aktörer och att införa nya behandlingsformer som metoderna Haschavvänjningsprogrammet och Funktionell familjeterapi för missbrukare.