Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ungdomarna är måna om varandra i Gråbo

Gråbo är den tätort i Lerums kommun som är mest socioekonomiskt utsatt. "Ungdomsproblemen" på orten har länge varit i fokus.

Pilot Gråbo har sin utgångspunkt i högstadieskolan Hjällsnäs brand hösten 2007. Januari 2013 slogs fönster sönder för 200 000 kronor på de nya skolorna. Varför, frågar sig många?

Bild på fältarbetare Jonny BorgJonny Borg- Jag ser det inte som ett uttryck för ett större missnöje eller agg mot skolorna, snarare för enskilda individers obetänksamhet och känsla av utanförskap, säger fältassistent Jonny Borg.

Gråbo är speciellt

Jonny Borg har arbetat som fältare och skolkurator i Gråbo sedan hösten 2007. Han har också Gråbo som sitt ansvarsområde. Få personer har större kännedom om de unga och deras situation i Gråbo.

- Det ser annorlunda ut i Gråbo jämfört med Floda, Stenkullen och Lerum. Dels finns det en annan tradition bland unga att hänga ute på kvällarna. Till skillnad från Lerum och Floda bor många i lägenheter och har inte plats hemma helt enkelt. Det finns fler ensamstående föräldrar och många vuxna som inte orkar vara närvarande.

Uppsökande och uppföljande arbete

Jonny är en av fyra fältassistenter i Lerums kommun. De bedriver uppsökande verksamhet för att identifiera ungdomar i 12-18 års ålder i riskzonen och uppföljande arbete för att stödja dessa ungdomar. De agerar som brygga mellan ungdomarna och socialtjänst och de medverkar i samverkansgrupper med bland annat polisen. Fältarbetarna är ute flera kvällar i veckan och jobbar två dagar i veckan även på skolorna och fritidsgården. Sedan 2007 kan han nu se nästa generation ungdomar växa upp.

- Jag känner oerhört starkt för dessa ungdomar och det är lätt att komma i kontakt med dem, vilket är viktigt för att vi ska kunna ge stöd så tidigt som möjligt. Dels är ungdomarna i Gråbo mer kontaktsökande gentemot vuxenvärlden vilket blir tydligare hur det har det och inte minst finns det en Gråboanda att unga människor ser efter varandra och håller ihop över stora åldersspann. Jag känner igen beteendet från min hemort Tyringe utanför Hässleholm. De söker sig inte lika aktivt in till Göteborg och känner sig trygga i Gråbo. Det är som en rest från lantbrukssamhället.

Positiv utveckling

Jonny menar att situationen idag är betydligt bättre än den var 2006-2007.

- De flesta unga människor jag möter tycker att det är mycket bättre nu än tidigare i Gråbo. De ser att det satsas på deras situation, inte minst på de nya skolorna. Sedan finns det inkörsproblem med den nya mer fria pedagogiken på skolorna. Vissa elever behöver tydligare strukturer – men det vet jag att man jobbar hårt på. De allra flesta ungdomar vi träffar är arga och ledsna över den skadegörelse som uppkommit i vinter. Vi ser också det senaste halvåret att färre unga människor hänger i centrum, det kan vara en tillfällighet eller tendens.

2007 dömde Skolverket ut arbetsmiljön på Hjällsnässkolan – redan före branden.

- Ja det var ingen roligt situation. Det såg för djävligt ut rent ut sagt på skolan. Då, efter branden, var vi ute varje fredag och lördagskväll och fritidsgården drog ett stort lass för att möta ungdomarna och stävja den oro som fanns. Nu är det betydligt lugnare, där även Centrumkyrkans moppeverkstad bedriver en bra verksamhet. Jag känner att det hänt mycket positivt, det ges bra signaler och det finns många goda krafter. Ungdomarna säger att de tycker skolorna är schyssta. Redan nu har det skett ett jättelyft och med mer bostäder vid torget och snyggare torg kommer det bli än bättre. Den skadegörelse som uppkommit i höst beror dels på tillfälligheter, en snodd glashammare från bussen och alkoholberusning, dels enskilda individers frustration över sin situation. Det går fort att ha sönder saker. Det är illa i sig, men ingen start på något större missnöje som jag ser det.

Ställe för de äldre saknas

Tycker då Jonny att kommunen lyssnar på de unga i Gråbo?

- Till viss del tycker jag ändå det. Vad som saknas, inte bara i Gråbo, är en lokal för de lite äldre ungdomarna – de i 16-20 års ålder – om man inte är intresserad av idrott eller föreningsliv. Det finns goda exempel i Alingsås att ta lärdom av.