Pilot Gråbo – en del av Vision 2025

I oktober 2010 beslutade kommunstyrelsen att tätorten Gråbo ska göras till pilot i arbetet med att nå Vision 2025.

Pilot Gråbo är en konsekvens av tidigare års satsningar i kommundelen och att engagemangsgraden bland invånarna är särskilt hög.

Målet med Pilot Gråbo är att skapa Sverige första hållbara tätort.

Så här har resan varit sedan 2006: