Vad är ett hållbart samhälle?

Ett hållbart samhälle kan beskrivas som ett samhälle som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

linMen en entydig definition av hållbar utveckling finns inte.

Pilot Gråbo har ambitionen att Gråbo ska bli Sveriges första hållbara tätort. Arbetet för hållbar utveckling är en lång process som omfattar sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella aspekter.