Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hållbar avfallshantering i framtiden

Ett hållbart samhälle kräver hållbar hushållning med våra resurser. Vi köper för mycket prylar och vi slänger för mycket prylar. Det hänger ihop

- Vi har ett långsiktigt uppdrag från kommunstyrelsen att se över kommunens återvinnings- och återanvändningssystem. Framför allt måste vi minska grovavfallsmängden, säger avfallschef Maria Hansen.

Bättre system

Renhållningsenheten i Lerums kommun har flera förslag på hur återvinnings- och återanvändningssystemen skulle kunna bli bättre i Lerums kommun i allmänhet och i Gråbo i synnerhet:

  • En ny återvinningscentral i Stenkullen – den nuvarande, Hultet, ligger i geografisk utkant och vägen dit går genom tätbebyggt område. En återvinningscentral i Stenkullen skulle mer än halvera sträckan för Gråboborna.
  • Kretsloppspark – i anslutning till den nya återvinningscentralen som prioriterar återanvändning. En plats där invånarna kan lämna allt man vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror och andra saker till låga priser.
  • Fastighetsnära insamling – för förpackningar, tidningar, lågenergilampor/glödlampor, småbatterier.
  • Centrum för återbruk i Gråbo – med second hand-butik, leksaksbibliotek, verktygsbibliotek och klädotek. Hämtning och insamling av användbara produkter.

Alla måste inte äga allt

Positiva exempel på ovanstående finns på olika orter runt om i Sverige.

- Man kan i Gråbo, som ett första ställe i kommunen, tänka sig en butik där de som lämnar in kläder och prylar även får del av intäkterna. Vi har även inspirerats av organisationen Retoy som förespråkar platser för lek och lärande om hållbar utveckling. Istället för att äga alla leksaker själv lär sig barnen att leka, låna, byta och vårda sakerna. Ett centrum för återbruk kan ha ett pedagogiskt innehåll där man kan ifrågasätta om alla ska äga allt. Jag tror att om fler företag erbjuder tjänster istället för produkter skulle kvaliteten öka och resursåtgången minska, säger Karin Lindblad Johansson, projektledare för matinsamlingen.

Ökad samverkan med civilsamhället

Centrum för återbruk i Gråbo kräver ökad samverkan mellan Lerums kommun och civilsamhället. Enligt Renhållningsförordningen får kommunen förbereda för återvinning utan att därför påverka den öppna marknaden.

- Jag ser stora möjligheter att kommunen kan samverka med Röda Korset, Svenska kyrkan, Emmaus och Missionskyrkan som idag driver andrahandsmarknader och är duktiga på det. Tillsammans kan vi skapa en plattform för att öka återanvändningen och minska grovavfallet, säger Maria, som vill föreslå att så snabbt som möjligt låta en konsult räkna på återanvändningspotentialen i Gråbo.

Skrot en tillgång

Idag är skrot en tillgång och allt mer värdefull på marknaden. Renhållningsenheten säljer sedan flera år metaller, papper och flis som kommer in på återvinningscentralen. Pengar som går direkt tillbaka till avfallskollektivet.

- Det finns de som anser att eldningsförbudet i Lerums kommun är väl restriktivt. Men då tror jag inte man är helt medveten om de farliga partiklar och giftiga dioxiner som eldningen medför. En mer centralt belägen återvinningscentral skulle minska privattransporterna. Trädgårdsavfallet flisar vi och säljer som biobränsle vilket också håller nere taxorna. Vi erbjuder även hämtning av trädgårdsavfall för 250 kronor per kubikmeter, förklarar Karin.

Enkel, lätt och användbar

Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och erbjuda efterfrågad service. Så står det bland annat i Göteborgsregionens avfallsplan (A 2020), som Lerums kommun var en av de första att anta. I den återfinns gemensamma mål för en framtida hållbar avfallshantering. Men har det blivit lättare för medborgarna när återvinningsstationerna minskat med närmare hälften (29 till 15) de senaste tio åren i Lerums kommun?

- Förpackningsinsamlingen är ett kapitel för sig – och därför olyckligt. Kommunen erbjuder frivilligt mark till förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har producentansvaret. Lerums kommun har högt tryck på sin mark, det finns få outnyttjade ytor. Men många tror att det är kommunerna som har hand om återvinningsstationerna där alla kan slänga sina förpackningar. Nyligen lades en ny avfallsutredning fram som ska ligga till rund för Miljödepartementets nya avfallspolitik. Där betonas återanvändning, men även att återvinningsstationerna ska integreras i kommunernas avfallshantering. Med en huvudman skulle hanteringen kunna effektiviseras och stationerna göras betydligt attraktivare, tror Maria.