Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hållbar livsstil

Att lära för en hållbar livsstil kan beskrivas som att handla för att förbereda för den värld människor kommer att leva i under kommande århundraden för att försäkra sig om att den inte kommer att förstöras.

cykelstyre i full fart genom landskapetEn hållbar livsstil kan beskrivas som den livsstil som krävs för att uppnå en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling refererar till de sätt på vilket ett samhälle producerar och reproducerar mänsklig existens, medan begreppet hållbar livsstil framförallt är relaterat till de val människor gör i sitt vardagliga liv.

Idén "en hållbar livsstil" har formats utifrån flera olika perspektiv de senaste årtiondena, främst inom den ekologiska och miljövetenskapliga disciplinen.

En hållbar livsstil kan beskrivas i tre steg:

1. För det första innebär en hållbar livsstil att vara medveten om de miljöproblem och om de sociala orättvisor som råder i världen.

2. För det andra innebär det att vara självdisciplinerad, längta efter kunskap och att vilja lära sig.

3. För det tredje innebär det att tro att varje enskild individ kan göra en skillnad i kampen om en bättre värld och planet, genom de vardagliga val den gör.

Individuellt ansvarstagande är således att betrakta som ett nyckelbegrepp för en hållbar livsstil.

Lära för hållbar livsstil

Att lära för en hållbar livsstil handlar om att lära sig att bibehålla och förbättra en god livskvalitet för dagens generationer, liksom livskvaliteten för kommande generationer. Det handlar även om att rusta individer, samhällen, grupper, företag och regeringar att leva och handla hållbart såväl som att öka förståelsen för sambanden mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor och dess konsekvenser. Att lära för en hållbar livsstil kan beskrivas som att handla för att förbereda för den värld människor kommer att leva i under kommande århundraden, för att försäkra sig om att den inte kommer att förstöras.