Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer.

I en traditionell linjär ekonomi produceras, används och slängs varor. En cirkulär ekonomi fungerar annorlunda. Alla produkter designas på ett nytt sätt så de går att plocka isär och materialen ska antingen kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen. Målet är att inte behöva slänga någonting och att aldrig mer behöva köpa in råvaror.

Inget avfall

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas.

Vagga till vagga

Cirkulär ekonomi har inspirerats av Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska. Vagga till vagga är utvecklat av kemiprofessorn och före detta Greenpeaceaktivisten Michael Braungart och arkitekten William McDonough. De beskriver konceptet i sin bok Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002).

Enligt vagga till vagga kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept – tidigare avfall blir till antingen näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt industrin. I förlängningen står vagga till vagga för en ny, cirkulär ekonomi där material - precis som i naturen aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion faktiskt vore av godo.

Källor: Wikipedia och Posten Logistiks tidning Tempo nr 4 2012.