Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

Hållbar utveckling (eng. sustainable development) är ett begrepp som introducerades av Lester Brown (ca 1981). Begreppet kom på den globala arenan i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten.

Den definierar hållbar utveckling som en utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Detta kan också förklaras med att målet är att förbättra levnadsstandarden för oss människor samtidigt som man ska se till att kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra.

I dagligt tal används ofta termen hållbarhet för att beskriva hållbar utveckling.

Man talar om tre olika dimensioner:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de "klarar av".
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Utöver det har Lerums kommun valt att även inkludera:

  • Kulturell hållbarhet, som handlar om kultur och kulturarv, det vill säga människors ömsesidiga relationer och levnadssätt som stärker upplevelser av sammanhang och tillhörighet.