Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad är samhällsentreprenörskap?

Samhällsentreprenörer är en ny typ av entreprenörer som väger in fler aspekter än vinstmaximering i sitt begrepp.

De är en ny generation ledare som söker lösningar på sociala, ekologiska och ekonomiska problem.

Entreprenörskap?

Att entreprenörskap handlar om att göra är de flesta överens om. Entreprenören skapar något nytt – ibland genom att rasera något gammalt. Entreprenörskap behöver alltså inte begränsas till att starta företag, snarare att sätta i gång en aktivitet eller organisation.

Det samhällsentreprenören sätter i gång har ett tydligt samhällsnyttigt syfte. Det kan handla om allt från service på landsbygden till produktion av ekologisk mat eller rättvisemärkta kläder. Det kan också organiseras i många olika former, som ideell förening, aktiebolag, kooperativ eller stiftelse.

Begrepp som social innovation och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som vill förbättra det som inte fungerar eller saknas i samhällsbygget; innovativa idéer och metoder för hur vi ska tackla samhällsproblem på nya sätt. Social innovation och socialt/samhällsentreprenörskap är en växande global trend.

Social innovation

Social innovation och socialt/samhällsentreprenörskap är en viktig del i hur vi kan nå en framtida hållbar utveckling, globalt, regionalt och lokalt. Många sociala innovationer uppstår i byn, i stadsdelen, i kvarteret – men alltför många idéer och initiativ faller bort för att vi inte lärt oss känna igen dem.

Inom EU lyfter man fram hälsoområdet, sjukvård och gröna produkter och tjänster som områden som redan idag skapar jobb och tillväxt i Europa och visar på nya tillväxtområden där social innovation kommer att spela en stor roll. Det är i första hand inom områden med en blandad ekonomi och där både offentliga, privata och ideella organisationer är verksamma. I samband med detta uppstår nya sorters företag, en slags hybrider som kombinerar vinstintresse med ett mål att göra en samhällsinsats.

Källor: KK-stiftelsen, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting.