Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad innebär att leva hållbart?

Lena Falkheden är universitetslektor och ansvarig för Chalmers arkitekturs masterprogram Design för hållbar utveckling.

Lena FalkhedenLena Falkheden- Om vi menar allvar kräver begreppet hållbar utveckling egentligen en grundläggande kulturell diskussion om livskvalitet, lycka och meningen med livet.

Brundtlandrapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".

- Den är rätt allmänt hållen och därför har begreppet hållbar utveckling blivit rätt urvattnad med åren. Men om vi utgår från dagens behovs ekologiska fotavtryck kan vi inte komma ifrån att vi måste radikalt minska vår energi- och resursanvändning och inte minst minska vår konsumtion.

För att åstadkomma det krävs insatser på fler plan: ny teknik, förändrade regelverk och lagar, bättre ekonomiska incitament, förändrad livsstil och i grunden ett ifrågasättande av hela samhällskulturen.

- Ska vi leva hållbart måste vi börja prata om dessa frågor. Vi i Sverige är duktiga på energisparande. Problemet är att miljövinsten äts upp av ökad konsumtion. Exempelvis har svenska medel- och höginkomsttagare fått rejält ökat ekonomiskt utrymme de senaste åren. Det fungerar inte om den omsätts i konsumtion och ökat flygresande. Jag tror det kärvs en helt ny grundläggande diskussion om livskvalitet och hur vi ser på oss själva i relation till annat levande på jorden.

Lena menar att vi idag i Sverige är ovana vid att sätta gränser. Om vi ska leva hållbart måste vi acceptera gränser för vår konsumtion och tänka mer i termer av rimlighet. Det är idag stora skillnader på våra ekologiska fotavtryck, även i Sverige. En fattig ensamstående och arbetslös förälder lämnar ett betydligt mindre avtryck eftersom han eller hon inte har råd med bil, hus eller semestrar. I ett miljörättvist hållbart samhälle borde vi alla ha samma miljöutrymme – i hela världen.

- Om det känns hopplöst kan vi utgå från andra hållet. Till vår fördel står samtida lyckoforskning som påvisar att det bland annat är god hälsa, vänskap, generositet och kärlek som ger oss lycka. Här behöver vi inte sätta gränser för att leva hållbart, ler Lena.