Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad krävs av kommunen?

Pilot Gråbo är ett gigantiskt samhällsprojekt för en medelstor kommun. Ett projekt som har pågått och kommer att pågå under flera år och mandatperioder vilket ställer höga krav på alla inblandade aktörer för att utvecklas framgångsrikt.

Här är några framgångsfaktorer:

Spindel i nätet – en person i tjänstemannaorganisationen som har lång erfarenhet av arbete i offentligverksamhet och som har stor trovärdighet och tillit inom organisation som driver projektet framåt.
Läs mer här >>

Politisk enighet – Ett projekt som inbegriper flera förvaltningar och inte minst tidskrävande planprocesser kräver en bred politisk enighet över flera mandatperioder för att inte tappa fart.
Läs mer här >>

Bred medborgarförankring – Planfrågor kan ofta fungera som ett utmärkt verktyg för att fånga upp medborgarnas åsikter i förändringsfrågor. Förutsättningen är att medborgarna bjuds in i ett tidigt skede, engageras i referensgrupper som representanter för en målgrupp, att kommunikationen är öppen och tydlig och att samverkan strävar efter konkretiseringar.
Läs mer här >>

Undvik stuprör – Den linjära kommunorganisationen är död. Att arbeta med "tvärfrågor" berikar processen, ökar transparensen och begränsar parallella spår.
Lär mer här >>

Bjud in externa aktörer – Lerums kommun har engagerat bland annat Stiftelsen Tällberg, ÅF och Masterstudenter på Chalmers arkitektstudio Planning och Design for Sustainable Development in a Local Context för att få in friska idéer utifrån.
Lär mer här >>