Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hur ta kontroll över ett centrum?

Ett torg är i allra högsta grad en viktig offentlig plats. Samtidigt kan det vara i privat ägo av en fastighetsägare som är måttligt intresserad av att utveckla fastigheten.

Så har läget varit för Mjörnbotorget i Gråbo de senaste åren.

Torget - en viktig fråga

Allt sedan den första workshopen i april 2006 har Gråboborna uttryckt sin vilja att deras torg måste förbättras. Mjörnbotorget stod färdigt 1969, kändes modernt på den tiden men inte längre. Det är idag nerslitet och föga inbjudande med enstaka tomma affärslokaler. Många Gråbobor undrar varför det tagit så lång tid för Lerums kommun att ta kontroll över torget och fräscha upp det.

- FastPartner, det fastighetsbolag som äger fastigheten inklusive torget, fick Gråbo centrum som en del av en större fastighetsportfölj och har aldrig varit högprioriterat i deras verksamhet. Därför har de velat sälja av hela centrum till Lerums kommun. Men kommunen har inte velat vara huvudman för annat än torget. Därför har det här dragit ut på tiden, säger Ingela Bengtsson-Schiötz, biträdande projektledare för Gråbo.

Ny detaljplan

För att Mjörnbotorget skulle övergå i kommunens ägo krävdes en ny detaljplan. Det öppnade möjligheterna till att bjuda in aktörer som skulle vara villiga att bygga nya bostäder i de centrala delarna. Ett planarbete är en lagstyrd demokratisk process som tar flera år att genomföra. Våren 2013 stod den nya planen klar för utställning. Nästa steg är antagande som planeras hösten 2013. Detta beslut går sedan att överklaga. Den nya detaljplanen, etapp ett, inbegriper 200 nya bostäder, verksamheter, idrottshall, parker och förändring av torgplatsen.

- Med den nya detaljplanen följer en genomgripande projektering. Det handlar inte bara om bostäder utan även all infrastruktur i Gråbo centrum – gator, VA-nätet med mera, säger planarkitekt Jonas Loiske.

Frustration

Kommunen blir huvudman för torget i och med detaljplanens laga kraft. Om frivilliga förhandlingar går i lås blir kommunen ägare när köpeavtalet skrivs under.

- Jag förstår att det varit frustrerande för många att vi inte kunnat agera tidigare på torget, men eftersom vi inte äger fastigheten kan vi inte agera som vi önskar. Och även om vi kommit överens med nuvarande fastighetsägare så är det inte försvarbart för kommunen att göra stora investeringar på ett torg som inom ett par år ändå ska byggas om i och med den nya detaljplanen.