Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

En leverantör av kvalificerade tjänster

Vad krävs av en kommunorganisation för att driva ett mångårigt samhällsutvecklingsprojekt som Pilot Gråbo.

- Att vi samarbetar över sektorsgränser och begraver "stuprör", att vi vågar lära av andra, att vi upplevs lyhörda och att vi kommunicerar bättre och friare. Det gäller all vår verksamhet, inte bara Pilot Gråbo, säger kommundirektör Gunnel Lorentzon.

Utgick från det positiva

Oktober 2007, före den ödesdigra branden i Hjällsnässkolan en månad senare, höll förvaltningsledningen en halvdagskonferens med utgångspunkten i den redan oroliga situationen med skadegörelse och missbruk bland unga i Gråbo. Istället för att ytterligare bekräfta problemen valde förvaltningsledningen att utgå från positiva värderingar: Vad krävs för att skapa det goda samhället i Gråbo? Arbetet resulterade i ett antal grundförutsättningar – naturens närhet, mötesplatser, ett vackert torg och levande historik. Dåvarande socialchef Anette Johannesson fick kommundirektörernas uppdrag att leda arbetet.

- Det okonventionella att utse socialchefen att leda ett samhällsutvecklingsprojekt bedömde vi ligga helt i linje med att våga utmana komfortzonen och tänka nytt.

Alla ska bidra

Lerums logotypAtt utse en projektledare utan för det traditionella är inte en ny tanke i Lerum. I det uppdrag som samtliga sektorschefer (tidigare förvaltningschefer) har ingår sedan lång tid att på kommundirektörens uppdrag ta sig an projekt och utvecklingsuppdrag som gynnar kommunen som helhet och inte enbart ligger inom det egna kompetensområdet.

- Det traditionella synsättet har präglats av formell kompetens inom sakområdet kopplat till stark lojalitet med det egna ansvarsområdet. Vi var i vårt arbete med Gråbo tvungna att bryta upp gamla lojalitetsband, lösgöra oss från "självklara" modeller och utmana hela förvaltningen att bidra till helheten. Genom att i mångfald och tydligt helhetsperspektiv bryta olika ståndpunkter mot varandra löste vi många frågor på ett otraditionellt sätt. Anette stod i mitten och tog upp bollarna samtidigt som hon agerade blåslampa och ifrågasatte tidigare tabun. Frågan "Varför måste vi göra så?" uppkom rätt ofta, minns Gunnel med ett leende.

Nya förutsättningar, komplexare omvärld och allt större önskan på delaktighet kräver annat förhållnings och arbetssätt som skall stöttas av en flexibel organisation där Lerums kommun kan sätta samman team efter kompetens och behov för just det aktuella uppdraget.

- Samtidigt kräver projekt som Pilot Gråbo att vi är ödmjuka inför andras kompetenser, att vi tar in civilsamhället och arbetar med partnerskap – med invånarna, företag, myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer och universitet – annars mäktar vi inte med.

En kommun som lämnar sin komfortzon, sina rutiner och stuprörsorganisation, blir det svårare att upprätthålla sin legitimitet?

- Nej det tror jag inte, legitimitet är inte formella strukturer utan snarare relationer. Lerum levererar idag kvalificerade tjänster till brukare, kunder, medborgare och glädjande nog visar våra kundundersökningar att enskilda tjänster inom såväl omsorg som skola och utbildning får höga värden vad avser nöjdhet.