Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Samarbete med Chalmers arkitektur

Hösten 2011 studerade 35 masterstudenter på Chalmers arkitektur Gråbo. I utbildningsavsnittet gestaltning och design för hållbar utveckling i ett lokalt sammanhang kastade de sig in i samhället.

Resultatet blev bland annat 14 olika fördjupningsprojekt – förslag på hur Gråbo kan utvecklas i hållbar riktning.

Chalmers arkitekturs hus i GöteborgChalmers arkitektur Dessa förslag presenterades i januari 2012 och ingick samma vinter i en utställning i gamla bankens lokaler vid torget i Gråbo som diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet inom Pilot Gråbo. Alla var inbjudna. Materialet fungerade inte bara som inspiration utan innehöll även konkreta förslag som etappvis kan realiseras i samhället.

Masterstudion Planning and design for sustainable development in a local context startade I början av 2000-talet. Studions huvudsyfte är att öka kunskap och förståelse för såväl planerings- och utvecklingsproblem som möjligheter i små och medelstora kommuner ur ett hållbarhetsperspektiv.

Chalmers arkitektur är internationellt erkänt för sin höga kompetens och sitt engagemang för hållbarhetsfrågor. En position som kan härledas tillbaka till 1970-talet då det fanns ett antal lärare som brann för miljö- och ekologifrågor i samband med byggande och planering. 2007 inleddes Chalmers miljöinitiativ i syfte att stärka forskning och undervisning inom hållbar utveckling. Bland annat tillsattes två nya professurer inom arkitektur.

En av dessa är Björn Malbert som Lerums kommuns processledare Christian Mattson inledningsvis kontaktade i det som senare blev studenternas arbete i Gråbo hösten 2011. Frukten av dessa masterstudenters fördjupningsprojekt används nu i arbetet inom Pilot Gråbo, speciellt fördjupningsprojekten inom ekoturism och skolvägar.

Lena FalkhedenLena Falkheden- I samband med övergången till Bolognamodellen infördes ett nytt mastersprogram på Chalmers arkitektur med profil hållbar utveckling på grund av den starka forskningsmiljö och kompetens inom området som redan fanns. Masterprogrammet är ett av få i världen vilket lockar många internationella studenter, förklarar lektor Lena Falkheden ansvarig för masterprogrammet.

Lerums kommuns insats var, i sammanhanget, blygsamma ersättningar för masterstudenternas resor och logi under de veckor de verkade i Gråbo.