Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

"Vi kan inte ha en kommundel som går under"

En bred politisk enighet har varit en framgångsfaktor för satsningarna i Gråbo och en förutsättning för att Pilot Gråbo ska bli lyckosamt i framtiden.

Bild på Dennis Jeryd Dennis Jeryd - Vi kan inte ha en kommundel som går under, säger Dennis Jeryd, oppositionsråd (s) och Gråbobo.

I många mindre och medelstora svenska kommuner begränsas manöverutrymmet och effektiviteten i samhällsutvecklingen av stark oenighet om var satsningarna ska göras inom kommungränsen. Det kan bero på partipolitik, blockuppdelningar eller rena personstrider. Men allt för ofta beror då också på fritidspolitikernas hemvist. Många politiker känner att de främst representerar sin hemort och lokala väljare som har den egna orten främst på dagordningen snarare än hela kommunens väl.

- Efter oroligheterna och branden 2007 var vi alla politiker i kommunstyrelsens i Lerums kommun överens om att vi måste göra något i Gråbo. Jag har bott i Gråbo i över 20 år, men för någon utanför kommunen är jag Lerumsbo först och främst. Det säger jag inte bara för att jag är oppositionsråd. Kommunsammanslagningen 1969, då dåvarande Stora Lundby kommun – det som idag är Gråbo – slogs samman med Lerum, får vi lägga bakom oss en gång för alla. Vi är en kommun.

Visst finns det en vital politisk debatt i Lerums kommunfullmäktige, men geografisk tillhörighet har inte fått sätta agendan i lokalpolitiken de senaste åren.

- Vi har en budget vi ansvarsfullt måste för hålla oss till. Förut hade vi ambitionen att bygga en ny idrottshall och allaktivitetshus i Gråbo. Det har fått läggas på is. Vi har inte råd med allt helt enkelt. Nu ser vi snarare att just en ny idrottshall i så fall bör byggas i Lerums tätort där behovet är större. Vi måste som politiker hela tiden tänka på hela kommunens bästa.