Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Medskapandegruppen i Gråbo

Medskapandegruppen i Gråbo är ett försök till utvidgad och verklig närdemokrati.

Den 30 maj 2012 beslutade kommunstyrelsen om att starta en Medskapandegrupp i Gråbo med Gråbobor och två egna representanter. Medskapandegruppen ska tilldelas såväl ekonomiska medel som reell makt och sitter på ett utvidgat mandat utöver medborgardialogernas och kommundelträffarnas rådgivande funktion.

Enligt kommunstyrelsens beslut 8 juni 2011 ska "När kommunstyrelsens uppdrag om pilot Gråbo är avslutat ska ... gråboborna i betydande omfattning själva vilja driva utvecklingen att göra Gråbo till en hållbar tätort". Som en konsekvens av detta beslut och i dialog med Gråboborna skapades Medskapandegruppen.

I Medskapandegruppen i Gråbo, som är under utveckling, återfinns idag ett 20-25-tal personer med stort engagemang för Gråbo samhälle. Gruppen är öppen för fler medlemmar med engagemang i Gråbo. Ordförande i Medskapandegruppen och i styrelsen är Gråbobon Ann Bäck. I båda grupperna sitter kommunstyrelsens ledamöter Eva Andersson (C) och Annelie Rhedin (M). Under Medskapandegruppen återfinns i ett antal arbetsgrupper som ska hantera prioriterade arbetsprojekt.

Det kommunstyrelsen ändå ska göra i Gråbo väljer man i vissa fall att göra tillsammans med Medskapandegruppen. Därigenom ordnas finansieringen. Det är kommunstyrelsens representanter i gruppen som återrapporterar till kommunstyrelsen. Medskapandegruppen ska även kontinuerligt informera invånarna i Gråbo på de kommundelsträffar/medborgardialoger som Gråboberedningen håller.

Som en spegel av det goda, positivt prövande och framtidsdrivna arbetsklimatet i Medskapandegruppen i Gråbo går gruppen internt under arbetsnamnet "MesiG".