Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fokusgrupper

Under senvåren 2013 bjöd politikerna i Gråboberedningen in olika fokusgrupper för samtal om Gråbos framtid som hållbar tätort.

Tanken med fokusmötena är att deltagarna i respektive grupp ges möjlighet att prata om vilka idéer de har för att Gråbo ska bli mer hållbart.

Vad är en fokusgrupp?

En fokusgrupp innebär att ett antal personer samlas och, med hjälp av en samtalsledare, diskuterar ett särskilt ämne. I detta fall Gråbos framtid som hållbar tätort. Samtalsledaren har i Gråbo varit kommunens utvecklingssekreterare. Frågor ställs till hela gruppen och metoden uppmuntrar framförallt till diskussion och dialog.

Målbilder för ÖP

2013 har kommunfullmäktige beslutat om målbilder för kommunens nästa översiktsplan. Målbilderna beskriver vad som ska vara styrande när kommunen utvecklas och bebyggs. I Gråbos referensgrupper ville tjänstemän och politiker veta hur Gråboborna uppfattar målbilderna och vad de betyder för Gråbos utveckling.

Under samtalet medverkade politiker från Gråboberedningen för att främst vara med och lyssna på vad som sades. Gråboberedningen har som uppdrag från kommunfullmäktige att arbeta fram idéer för Gråbo som pilot i kommunens klimatarbete samt visionen om att vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Beredningen består av politiker från sju olika partier. Målet är att ta fram ett förslag till en vision för ett framtida hållbart Gråbo som sedan kan användas för andra tätorter i kommunen.

 

Se filmen om översiktsplanens målbilder:

 

Mer information