Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gråboberedningens uppdrag

Beredningen för klimat och miljö arbetar främst med Pilot Gråbo våren 2011 till hösten 2013. Under tiden kallas beredningen Gråboberedningen.

- Gråboberedningen ska främst fokusera på de visionära och långsiktigt strategiska perspektiven, säger utvecklingssekreterare Andreas Benkel.

Lerums kommun har sedan några år en politisk organisation med beredningar, direkt underställda kommunfullmäktige, snarare än facknämnder. Lerums kommun har valt denna organisation för att tydliggöra politikernas och tjänstemännens olika uppdrag. De folkvalda politikerna bestämmer inriktningar, strategier och mål. Tjänstemannaorganisationen utför det politikerna beslutar.

Vad är en beredning?

En beredning är alltså som namnet antyder en utredning, ett sätt att förbereda ett ärende innan det går till beslut. Gråboberedningen har uppdraget från kommunfullmäktige att arbeta fram idéer för ett Gråbo som pilot i kommunens klimatarbete samt visionen om att vara Sveriges ledande miljökommun 2025.

- Målet är att ta fram ett förslag till en vision för ett framtida hållbart Gråbo som sedan kan tillämpas på övriga kommundelar som ett led i att uppfylla Lerums kommuns vision. I arbetet ingår också att följa upp och utvärdera resultat mot, av kommunfullmäktige beslutade, mål. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv, förankrade i medborgardialoger.

Gråboberedningen förstärks också under perioden med en ledamot från alla de övriga beredningarna (Skola och utbildning, Kultur och fritid, Näringsliv och turism, Infrastruktur och boende, Samhällets omsorger).

Arkitektstudenter i Gråbo

Som en hörnpelare i sitt arbete i beredningen har ledamöterna Chalmers arkitekturs masterstudenters arbeten i Gråbo hösten 2011. Beredningen har med stöd i studentarbetena fört dialog med Gråboborna under 2012 och 2013. Resultatet av arbetet under våren 2012 har presenterats i en delrapport till kommunfullmäktige i augusti 2012 och kommer att tas in i beredningens slutrapport hösten 2013.

Klicka här för att läsa om hur Robert Blomberg (c) ser på sitt uppdrag i beredningen >>

Klicka här för att läsa om hur Oskar Ahlman (m) ser på sitt uppdrag i beredningen >>

Klicka här för att läsa om hur Barbro Feltzing (mp) ser på sitt uppdrag i beredningen >>