Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inte bara en demokratisk fråga

Medskapandegruppen i Gråbo är ett nytt grepp för att öka närdemokratin och ge invånarna direkt makt över samhällsutvecklingen i kommundelen.

- Det här kan bli väldigt bra. Det handlar om att utnyttja det engagemang, den kompetens och erfarenhet som finns redan i dag i Gråbo, säger oppositionsråd (s) Dennis Jeryd, en av två representanter från kommunstyrelsen i Medskapandegruppen.

Inga raka vägar

Medskapandegruppen är ingen papperstiger, men sanningen är att första året varit lite trevande. Arbetssättet är nytt – gruppen av politiker, tjänstemän och medborgare ska få reella uppdrag och medel av kommunstyrelsen – därför finns inga utstakade vägar att följa.

Dennis JerydDennis Jeryd, oppositionsråd (s)- Det finns en osäkerhet i arbetsprocessen. Medskapandegruppen känner ett tryck från Gråboborna att leverera resultat. Samtidigt måste kommunstyrelsen vilja lämna ifrån sig makt och pengar. Den här typen av dialog, utbyte, medskapande och kommunikation är inte bara viktigt ur en demokratisk synvinkel, det är även ekonomiskt fördelaktigt för alla i Lerums kommun.

Dennis, som själv är Gråbobo sedan drygt två decennier tillbaka, exemplifierar med trafiksituationen utanför Lekstorpsskolan i Gråbo för några år sedan.

- Trafiksituationen var för intensiv och osäker. Därför började vi se över hur vi kunde bygga gång- och cykelvägar till skolan. När vi presenterade förslaget var det någon som sa att vi kunde väl bara göra vägen utanför enkelriktad så skulle föräldrarnas körmönster förändras utan att det egentligen påverkade tillgängligheten för andra intressenter nämnvärt. Sagt och gjort. Istället för miljoner i fastighetsköp, lantmäteriavgifter, projektering och byggande kostade det två betonggrisar.

Vinster med direktdemokrati

Dennis menar att tidigare samråd i samband med utställningar av förändringarna i Gråbo visar hur konstruktiv kritik från medborgarna förbättrar förslagen.

- I Medskapandegruppen har vi nu två aktuella arbetsprojekt; säkra skolvägar som knyter samman skolorna och ekoturism. Vad gäller skolvägar ratades det första förslaget av eleverna för att det skulle innebära omvägar och ingen skulle ändå promenera där. Hade vi inte tagit ner det på brukarnivå hade det troligtvis blivit snyggt, men inte tjänat sitt syfte. Detsamma gäller ekoturismens vandringsleder med utmärkta sevärdheter och naturvärden. Med äldre invånare och hembygdsföreningen med oss har vi en kunskapskälla vi annars varit tvungna att köpa från konsulter.

Engagemanget bland många Gråbobor är stort. Workshops, medborgardialoger och kommundelsträffar betydligt mer besökta än motsvarande i kommundelarna Floda och Lerum. Många talar om Gråboandan.

- När stiftelsen Tällberg gjorde en förstudie i Gråbo för att mäta mognaden för att göra Gråbo till ett hållbart samhälle - Pilot Gråbo - skulle kunna förverkligas på orten pekade man särskilt ut den goda sammanhållningen i Gråbo. Den finns, det kan jag intyga som sett mina barn växa upp på orten, men det finns också risker. Det blir lätt ett vi och dem som kan leda till att man misstror omvärlden. Dessutom känner sig inte alla inkluderade i gemenskapen. Det får till exempel inte bli så att de ungdomar som hänger vid torget idag exkluderas det framtida nya torget.

Politiker företräder medborgarna

Hur ser då Dennis själv på sin roll i Medskapandegruppen som politiker och Gråbobo?

- Såväl jag som Anneli (Lundström (kd) även politiker i kommunstyrelsen, red. anm.) är även Gråbobor. Vi representerar kommunstyrelsen och kan förklara hur vi tänker. Annars är vi en röst bland andra, med skyldighet att lyssna och argumentera för det vi tror på.

Lerums kommun är med i SKLs (Sveriges kommuner och landsting) tankesmedja Framtidens styrning och ledning. Lerums presentationer av medskapandegruppen inom Pilot Gråbo har väckt nyfikenhet hos andra kommuner. Dennis betonar underifrånperspektivet i utvecklingsarbetet i Gråbo.

- Som politiker ska jag tillgodose medborgarnas önskemål. Det är dem jag företräder, inte förvaltningen. Det är klart att jag oftast försvarar tjänstemannabeslut eftersom uppdragen kommer från oss politiker, men grunden för min position är väljarnas vilja. Därför känns Medskapandegruppen så angelägen. Att sitta tillsammans och besluta hoppas jag även skapar ökad tillit och förtroende för "kommunen", vi som är politiker och tjänstemän i Lerums kommun. Vi är ett gott gäng i Medskapandegruppen som arbetar i en positiv anda, det är också en framgångsfaktor. Det är oerhört spännande att vara med om detta.