Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Deltagardemokrati är framtiden

Oskar Ahlman (m), 25 år, sitter i kommunfullmäktige sedan 2008 och i Gråboberedningen sedan starten. Efter ett år som ordförande är han sedan januari vice ordförande i beredningen.

- Hur ser du på ert arbete i beredningen?

- Vårt arbetssätt är projektlikt, intressant och fokuserat och genom att beredningen är förstärkt med ledamöter från de andra beredningarna har vi ett brett helhetsperspektiv.

Foto på Oskar AhlmanOskar Ahlman - Ni har uppdraget att bereda frågorna ur ett långsiktigt visionärt perspektiv. Samtidigt är ni lokalpolitiker som invånarna möter och därmed representanter från kommunen. För många är ni "kommunen" helt enkelt. Hur hanterar ni det långsiktiga och kortsiktiga perspektivet?

- Det är sant att vi är mycket ute och pratar med folk, som ofta har nulägesfrågor. Det är klart att vi lyssnar in och de frågor som vi inte ska hantera i beredningen för vi vidare till kommunstyrelsen. Jag tycker det fungerar utmärkt och jag vet att andra beredningar anammat arbetssättet.

- En förutsättning för att Pilot Gråbo kan genomföras är att en stor majoritet kommunpolitiker i Lerum, från olika partier och samhällen, är överens om satsningen som nu görs i en enskild ort. Hur har ni lyckas skapa enigheten i uppdraget utan att splittras i besluten?

- Eftersom vi har ett arbetssätt som utgår från Gråbobornas egna önskemål, som vi tar del av i medborgardialoger och fokusgrupper, är det svårt att köra på någon egen agenda eller revirtänk. Det går inte att försvara. Eftersom viljan och engagemanget är så stort bland invånarna i Gråbo till en förändring av samhället har vi en gemensam samsyn och tar beslut i konsensus med visionen som ledstjärna.

- Lerums kommun frångick organisationen med flera facknämnder 2006 till förmån för beredningar med hög grad av närdemokrati. Har det varit lyckat tycker du?

- Deltagardemokrati är framtiden. Pilot Gråbo är oerhört spännande. Vi börjar i rätt ände – vi tar dialogen, förankrar våra beslut och utvecklar därefter. Det ökar den gemensamma tilliten och lägger grunden för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Sedan testar vi ny mark och förbättrar vårt arbetssätt hela tiden. Förr var det svårt att locka folk till kommundelsträffar, så är det inte idag. Framför allt inte i Gråbo. Även våra invånare växer in i det nya arbetssättet. Det här får ta tid, det viktiga är att vi är uthålliga, vågar tro på det vi gör och testa nya lösningar om vi kör fast. Jämfört med förra mandatperioden har det gått rejält framåt. Deltagardemokrati gör att även tjänstemännen i förvaltningen involveras och stärks i sitt arbete.

- Vad är avgörande för att Pilot Gråbo lyckas i sin ambition att bli Sveriges första hållbara tätort?

- I Lerum utgår vi från fyra dimensioner av hållbarhet: ekologisk, social, ekonomisk och kulturell. Som jag ser det startar ett hållbarhetsarbete alltid i social hållbarhet, att det finns en sammanhållning på orten. Vi ska tillsammans skapa ett bra samhälle att leva på.

- Vad brinner du själv särskilt starkt för?

- Aktuell forskning visar att allt fler vill ta del av den urbana miljön. Samtidigt står vi inför stora utmaningar eftersom vi blir allt äldre. Därför krävs det att Lerums kommun växer. För att attrahera fler att flytta till Lerums kommun ska vi bygga på höjden, förtäta i de stråk vi redan har och stärka våra tre centrum i Lerum, Gråbo och Floda. Då kan orterna erbjuda ett lokalt serviceutbud som invånarna efterfrågar.

Mer information