Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gråboborna ska känna igen sig

Robert Blomberg (c) är 22 år, Chalmersstudent och sedan januari 2013 ordförande i Gråboberedningen

- Hur har samarbete fungerat i Gråboberedningen?

Foto på Robert BlombergRobert Blomberg- Det har absolut fungerat bra. Det har varit en konstruktiv och behaglig samtalston där alla ledamöter bidragit med sina värderingar och erfarenheter. Bredden av politiska åsikter är viktigt i ett sådant här långsiktigt arbete. Vi har också fått bra inspel i form av Chalmersstudenternas arbeten, medborgardialoger, workshops och omvärldsanalyser.

- Hur ser du på beredningens uppdrag?

- Målsättningen inom ramen för Vision 2025 är att Gråbo ska bli först i Sverige på hållbarhet. Vårt uppdrag är inte på cykelställsnivå. Det är heller inget styrdokument som vi ska jobba fram. Vi ska tänka visionärt!

- Vad är viktigast i det arbetet?

- Att vi är tydliga och att vi har invånarnas förankring i våra idéer. Vår slutrapport vintern 2013/2014 ska sedan involveras i kommande översiktsplan. Det är viktigt att vi återkopplar våra slutsatser så att Gråboborna känner igen sig. Att vara tydlig i kommunikationen är oerhört viktigt. Det gäller inte bara oss politiker utan även tjänstemannaorganisationen, i synnerhet planenheten.

- Varför engagerar du dig i kommunpolitiken och Gråboberedningen?

- Eftersom jag är född och uppvuxen i Gråbo så känner jag starkt för orten. Det finns en genuin Gråbokultur och gemenskap som hållbarhetstanken måste bottna i. I Gråbo känner vi alla varandra, det finns inga hemligheter, ingen är mer värd än någon annan och det ger en trygg bas att bygga ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart samhälle vidare på. Det är viktigt att se Gråbo som ett samhälle där vi inte ställer olika grupper eller intressen mot varandra. Som ung Centerpartist vill jag gärna lyfta jordbrukares, företagares och unga människors situation.

- Några speciella sakfrågor som du brinner extra för?

- Gråbo ska vara piloten i att skapa en hållbar kommun. Då kan vi inte enbart förtäta. Hela kommunen, även landsbygden mellan orterna måste leva. Sedan tycker jag spåret med ökad fokus på närodlat är spännande och som kan ge flera vinster. En arena för närodlade produkter stärker såväl Gråbos identitet, hållbarhetstanken, den lokala köpkraften, nyföretagandet som besöksnäringen.

Mer information