Vision 2025

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare.

I visionen står också att Lerums kommun ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande.

Klicka här för att läsa mer om Vision 2025 >>