Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Det här är Pilot Gråbo

I oktober 2010 beslutade kommunstyrelsen att Gråbo ska göras till pilot i arbetet att nå Vision 2025.

Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo.

- Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala problem, att engagemanget bland invånarna i Gråbo är väldigt högt och att Gråbo som tätort är väl avgränsat, säger processledare Christian Mattson.

Christian skriver sedan en tjänsteskrivelse i juni 2011, som beslutas om i kommunfullmäktige, där han föreslår ett upplägg av arbetet och en första tidsplan. I sammanfattningen beskrivs att Pilot Gråbo kommer att pågå under lång tid, flera mandatperioder, vilket innebär en utmaning att behålla drivkraften i visionsarbetet speciellt i perioder när det inte händer så mycket.

- Pilot Gråbo, liksom Vision 2025 har ingen egen portfölj. Tvärtom är det hela förvaltningens uppdrag att förverkliga visionen och Pilot Gråbo. Alla verksamheter ska ur ett koncernperspektiv ta ansvar för att utvecklingen går i enlighet med Visionen, där Gråbo är piloten.

Tre grundläggande förhållningssätt:

1. Det kommer att ta lång tid. Tiden i sig måste läggas fast som ett viktigt förhållningssätt. Det kommer att finnas perioder när inte så mycket spännande händer, och det kommer att komma en tid när frågan inte längre är ny och spännande .

2. Gråbo är en vanlig ort - detta gör den unik. Gråbo är en alldeles vanlig svensk tätort som liknar 1000-tals andra orter i Sverige. Det som gör arbetet i Gråbo ovanligt, och kanske unikt, är att det inte utgår från ett stort exploateringsprojekt, d.v.s. ett stort nybygge. Istället är det den sociala dimensionen som är intressant, människors vardagsliv, hur vardagens transporter fungerar, hur man väljer att sköta sina bostäder, eller vilka varor man väljer, mm. Detta föreslås vara utgångspunkten för arbetet i Gråbo.

3. Inflytande från boende i Gråbo. Kommunens vision, och kommunens klimatstrategi, som är en del av strategin för att nå visionen, ställer krav på en annan livsstil, d.v.s. en förändring av vardagslivet. En sådan utveckling kommer att vara en del av arbetet inom pilot Gråbo - och detta kan inte ske utan ett nära samarbete med dem som bor och verkar i Gråbo.

Målsättningar för pilot Gråbo

När kommunstyrelsens uppdrag om pilot Gråbo är avslutat ska:

  • Gråboborna ha goda förutsättningar att välja hållbara livsmönster. Målet riktar sig till alla åldrar.
  • Gråboborna i betydande omfattning själva vilja driva utvecklingen att göra Gråbo till en hållbar tätort levnadsvillkor och livsmönster. Detta ska ske inom ramen för goda skolresultat i övrigt.
  • Gråbo tätort ha en hållbar tätortsstruktur.
  • Gråbo tätort ha tillgång till en hållbar infrastruktur.
  • Näringslivet i Gråbo i betydande omfattning stödja en hållbar utveckling. Bland annat betyder detta att väsentligt fler arbetstillfällen än vad som finns idag, ska skapas.
  • Föreningslivet i Gråbo vara aktivt i hållbarhetsarbetet.
  • Erfarenheterna i utvecklingsarbetet i Gråbo i betydande omfattning finnas överförda till hela kommunen.

Klicka här för att läsa mer i tjänsteskrivelsen från juni 2011 >>