Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bullerskydd som producerar solenergi

I en världsunik och innovativ satsning byggs i Lerums kommun 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi.

− Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun.

Upp till 90 procents reducering

Det är Lerums kommun tillsammans med Lerum Fjärrvärme AB, Trafikverket och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som genomför projektet. Kostnaden beräknas till cirka 14 miljoner kronor. Nu ska parterna fastställa var i kommunen, längs järnvägen, bullerskyddet ska sättas upp. I det område som bullerskyddas förväntas antalet fastigheter och människor som har ljudnivåer över riktvärdet 55 dB, minska med 60-90 procent.

Intresserade från hela världen

Projektet, som går under namnet Noisun, är en del av EU:s miljöprogram LIFE+. EU-kommissionen bidrar med fem miljoner kronor. Bullerskyddet i Lerum blir en demonstrationsanläggning för hela EU. Förhoppningen är att den ska locka besökare från hela världen.
− Vi ska dela med oss av den kunskap vi har och de erfarenheter vi får av att kombinera bullerskydd med solenergiproduktion. Vi vet ju inte i nuläget hur det kommer att falla ut, säger Henrik Bengtsson.

Lerum går före

Med järnväg och motorväg som går genom kommunen är området bullerdrabbat. Ett miljöproblem kommunen delar med stora delar av Europa. Även om buller inte är direkt livshotande på samma sätt som andra miljöfaktorer, har det allt större påverkan på människors hälsa och livskvalitet. Samtidigt behöver Europa minska energikonsumtionen och arbeta för en övergång till förnybara energikällor.
− Det känns positivt att Lerum är föregångare genom den här unika satsningen. Förhoppningsvis blir det ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av den här tekniken. Satsningen är också ytterligare ett steg i riktning mot vår vision att vara Sveriges ledande miljökommun 2025, säger kommunalråd Anna-Lena Holberg.

Om allt går enligt planerna står bullerskyddet klart för att producera energi i slutet av 2013. Följ projektet på www.noisun.se eller www.noisun.eu.

Mer information