Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Energieffektiva hus

Lerums kommun vill stimulera fler att bygga energieffektivt och erbjuder lägre avgifter för bygglov och startbesked för den som ska bygga nytt och tänker extra mycket på energifrågorna.

För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked ska byggnaden förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa med värmepump som ska byggas. Andra värden gäller för andra typer av byggnader och värmesystem.

Nyckeln till ett energieffektivt hus

Bra och tillräckligt tjock isolering och ett tätt hus med ett effektivt värme- och ventilationssystem är nyckeln till ett energieffektivt hus.

En bra isolerad vägg har mellan 21 - 27 centimeter isolering. På vinden bör det vara ett cirka 50 centimeter tjockt isolerlager. 

Mycket av husets värme läcker ut i skarvar, hörn, hål och andra otäta delar, exempelvis runt fönster och dörrar. I ett energieffektivt hus har värmeläckaget minskats med olika tätningar och tätningslister.

Värmepumpar, fjärrvärme och pelletspannor har olika egenskaper men ses som effektiva system för värme och varmvatten. Elpannor och direktverkande el är bland de mest energikrävande systemen.

Det är en stor fördel om värmen i ventilationsluften kan återvinnas. Det finns olika sätt att göra det. Vanligast är i kombination med en värmepump.

Solceller och solfångare

Med hjälp av solceller eller solfångare kan man skapa el och värme på egen hand. Det gör inte huset i sig mer energieffektivt men det minskar behovet av köpt energi.