Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Energieffektivisering av kommunens lokaler

Lerums kommun arbetar intensivt för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet, bygga miljöklassade nya byggnader (klass Guld) och konvertera uppvärmningen från fossila bränslen till förnyelsebara energislag.

Energiplan

Energieffektiviseringsarbetet tar sitt avstamp i Lerums kommuns Energiplan. Energiplanen är konkret, åtgärdsinriktad och utgår ifrån en helhetssyn inom energiområdet. Det gör att den kan utgöra ett stöd och drivkraft i kommunens kombinerade energi- och klimatarbete, både för tjänstemän och politiker och externa aktörer. Det handlar om att ge förutsättningarna, medverka till ett förändrat beteende och att agera föredöme.  Energiplanen är en viktig del i arbetet med kommunens vision 2025 - att bli Sveriges ledande miljökommun. 

Andra energikällor

Kommunens fastigheter värms främst via ett i huvudsak biobränsleeldat fjärrvärmenät, värmepumpar, biopannor, solfångare och solceller (elproduktion). 

Energieffektivisering

Förutom att konvertera kommunens fastigheter till uppvärmning/nedkylning från förnyelsebar energi pågår ett kontinuerligt arbete med att energieffektivisera kommunens byggnader. Detta för att se över och minska energianvändningen.

Framförallt görs detta genom:

  • Närvarobelysning
  • Översyn av ventilationssystemen
  • Tilläggsisolering
  • Beteendeförändring av fastigheternas brukare