Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Energieffektivisering av kommunens lokaler

Lerums kommun arbetar intensivt för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet, bygga miljöklassade nya byggnader (klass Guld) och konvertera uppvärmningen från fossila bränslen till förnyelsebara energislag.

Därmed kan kommunen begränsa sitt koldioxidutsläpp. Kommunen har beslutat att alla fastigheter ska vara oberoende av fossila bränslen för sin uppvärmning 2020.

Energiplan

Energieffektiviseringsarbetet tar sitt avstamp i Lerums kommuns Energiplan. Energiplanen är konkret, åtgärdsinriktad och utgår ifrån en helhetssyn inom energiområdet. Det gör att den kan utgöra ett stöd och drivkraft i kommunens kombinerade energi- och klimatarbete, både för tjänstemän och politiker och externa aktörer. Det handlar om att ge förutsättningarna, medverka till ett förändrat beteende och att agera föredöme.  Energiplanen är en viktig del i arbetet med kommunens vision 2025 - att bli Sveriges ledande miljökommun. Målet är att vi i kommunen år 2020 ska leva så att vi inte bidrar till fortsatt ökning av växthusgaser. Klicka här för att läsa gällande Energiplan.

Litet oljeinköp

Lerums kommun äger i huvudsak förvaltningsbyggnader, skol- och förskolehus samt äldre- och gruppboenden. Trots ett relativt stort fastighetsbestånd är inköp av olja relativt litet.

Andra energikällor

Kommunens fastigheter värms främst via ett i huvudsak biobränsleeldat fjärrvärmenät, värmepumpar, biopannor, solfångare och solceller (elproduktion). I enlighet med Energiplan 2008 ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i lokaler minska kontinuerligt och bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i fastighetsbeståndet vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.

Energieffektivisering

Förutom att konvertera kommunens fastigheter till uppvärmning/nedkylning från förnyelsebar energi pågår ett kontinuerligt arbete med att energieffektivisera kommunens byggnader. Detta för att se över och minska energianvändningen.

Framförallt görs detta genom:

  • Närvarobelysning
  • Översyn av ventilationssystemen
  • Tilläggsisolering
  • Beteendeförändring av fastigheternas brukare