Energisnål belysning

Innan utgången av 2015 måste alla armaturer med kvicksilverlampor vara utbytta enligt EU direktivet. Kvicksilverlampor kommer att förbjudas helt och hållet och sluta tillverkas.

Förhoppningen är att de ska ersättas med LED armaturer, vilket är framtidens belysning.

1500 armaturer kvar

Totalt rör det sig om cirka 1500 armaturer i Lerums kommun som ännu inte byts ut. De flesta kvicksilverarmaturer som byts ut har ersatts av armaturer med högtrycksnatrium. Det utmärkande för dessa är det gula skenet.

Vid nyetableringar eller stora omläggningar i Lerums kommun så monteras LED armaturer. Ryd Västergårdsvägen, Ekollonvägen, Von Proschwitz väg är några vägar där utbyte skett till LED. Vid nyetableringar såsom Ricklehöjden monteras också LED armaturer.

Minskad energiförbrukning

Med dagens moderna gatuarmaturer blir ljuskvaliteten avsevärt bättre och energibesparingen kan bli upp till 35 procent i jämförelse med en äldre installationer. Om man lägger till nattsänkning (elektronisk styrning) kan vi spara ytterligare cirka 15 procent vilket alltså totalt kan ge cirka 50 procent lägre energiförbrukning och därmed energikostnader. Dessutom ger LED armaturer minskade underhållskostnader genom dessa långa livslängd på cirka 50 000 brinntimmar, det vill säga cirka 12 år.

Klipp träden för att släppa fram ljuset

För att släppa fram ljuset på vägar, gång- och cykelbanor ska träd som hindrar ljuset från gatubelysningen, klippas av den som äger fastigheten där trädet står.

Drift och underhållsrutiner

Tre gånger per år, mellan augusti - februari kör Lerum Energi AB servicerundor då trasiga lampor byts ut. Mellan servicerundorna görs åtgärder enligt det kommunala bolagets standardkriterier. Det innebär att enstaka lampor byts ut vid nästkommande servicerunda medan tre eller flera trasiga lampor i rad, åtgärdas särskilt. Hårdare krav gäller vid övergångsställen och andra platser där kraven på trafiksäkerhet är höga.