Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Nytt parkeringshus i centrala Lerum 2017

Torsdagen den 1 juni 2017 invigdes parkeringshuset efter drygt ett års byggande. Dagen efter, fredagen den 2 juni 2017 öppnade det för allmänheten.

Arbetet med byggnation av Lerums parkeringshus är äntligen klart. Invigningen skedde den 1 juni kl 12 av kommunalrådet Dennis Jeryd (S). Dagen efter, fredagen den 2 juni, öppnade parkeringshuset för allmänheten.

Förutom 302 bilplatser erbjuder p-huset – som också fungerar som bullerskydd mot Lerums centrum – 16 elbilsplatser, 288 cykelplatser, 10 cykelboxar och 28 mc/mopedplatser. Dessutom utrustas p-huset med cykelpump och verktyg för att kunna göra enklare justeringar av cykel.

-          Det är lika mycket en cykelparkering som bilparkering. Taket är täckt av solceller som i huvudsak gör p-huset självförsörjande på el, säger projektledare Erik Seilinger, Lerums kommun.

Klängväxter kommer att finnas längs fasaderna och en liten park kommer att anläggas nordost om parkeringshuset. Dessutom är parkeringshuset byggt med sedumtak

-          Sedum ligger på de flesta tak, på så sätt minskar den hårdgjorda ytan. Det tar hand om dagvattnet och minskar också risken för översvämning vid plötsliga skyfall. Ett sedumtak dämpar buller och binder föroreningar i luften. Längs Stationsvägen finns även en så kallad Rain Garden, som fördröjer, filtrerar och renar dagvattnet, förklarar Erik.

Nya parkeringsplatser i Dergården

Byggnationen av parkeringshuset innebär att parkeringar tillfälligt försvinner från Stationsvägen i centrala Lerum. 48 platser för långtidsparkering finns bakom Lerums gymnasium. Infart via Pomonavägen.

Kommunen bygger parkeringshuset för att tillgodose behovet av parkering för kollektivresande. Pendelparkering finns vid stationerna Aspedalen och Aspen. Karta med parkeringar i centrala Lerum finns längst ner på den här sidan. 

Oxlar, askar och lindar har flyttats från Stationsvägen och har fått nya hem vid Aludden och Hede gärde.