Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fjärrvärme från lokala skogar

Biobränsle värmer Lerumsborna eftersom fjärrvärmen i Lerums kommun i huvudsak produceras av förnybart biobränsle, pellets och flis. Det gör att Lerumsborna kan värma sina hus med minimalt klimatavtryck. Flisen som används kommer dessutom till stor del från kommunens egna skogar, vilket minimerar behovet av transporter.

Förnybar värme

Fjärrvärmen produceras i huvudsak av förnybart biobränsle, träflis och träpellets. Träflisen kommer till stor del från kommunens egna skogar. 

Det gör att alla som är anslutna till fjärrvärmenätet kan värma sina hus och sitt varmvatten med minimal klimatpåverkan.

Fjärrvärmen levereras av Lerum Fjärrvärme AB, ett dotterbolag till Lerum Energi AB.